Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Πρόληψη της ρύπανσης

Η νομοθεσία της ΕΕ βασίζεται στην αρχή ότι οι ρυπαίνοντες πρέπει να πληρώνουν για τη ζημία που προκαλούν.

Η ρύπανση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Οι προσπάθειες της ΕΕ επικεντρώνονται στην αποτροπή της ρύπανσης προτού αυτή εκδηλωθεί, καθώς και στην αποτίμησή της, προκειμένου οι ρυπαίνοντες να καθίστανται περισσότεροι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι πεθαίνουν πρόωρα λόγω του μολυσμένου αέρα που αναπνέουν. Η βιομηχανική δραστηριότητα, οι μεταφορές και η οικιακή θέρμανση συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, γι' αυτό και λαμβάνουμε μέτρα για την αποτροπή της ρύπανσης προτού αυτή εκδηλωθεί.

Υπάρχουν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα. Κατά τις πρόσφατες δεκαετίες είδαμε να συντελείται σημαντική πρόοδος όσον αφορά τους ρύπους που προκαλούν την όξινη βροχή. Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με μικροσκοπικά σωματίδια που ονομάζονται σωματιδιακό υλικό, όπως και με το όζον στο επίπεδο του εδάφους.

Το σωματιδιακό υλικό διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Η νομοθεσία της ΕΕ σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι τα επίπεδα των συγκεκριμένων ρύπων θα μειωθούν με την πάροδο του χρόνου. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει το ζήτημα πολύ σοβαρά και έχει προσφύγει δικαστικώς προκειμένου να αναγκάσει ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δεόντως τη νομοθεσία τους.

Χρειαζόμαστε επίσης ισχυρές πολιτικές για την προστασία των υδάτων και, για τον σκοπό αυτό, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θέτει φιλόδοξους στόχους προκειμένου τα ύδατα της Ευρώπης να ανακτήσουν τη φυσική τους κατάσταση.

Άλλα μέτρα διασφαλίζουν ότι τα λύματα υφίστανται επεξεργασία, ότι τα ύδατα κολύμβησης είναι καθαρά, ότι το πόσιμο νερό είναι υγιεινό και ότι οι θάλασσες προστατεύονται από τη ρύπανση. Η ρύπανση από τη γεωργία ελέγχεται επίσης, διότι με την απόπλυση των λιπασμάτων από τα χωράφια στο νερό δημιουργούνται επιβλαβή φύκη στο υδάτινο περιβάλλον.

Η ΕΕ εφαρμόζει ισχυρούς ελέγχους και στα χημικά προϊόντα. Οι περισσότερες διεργασίες παραγωγής εξαρτώνται από χημικά προϊόντα. Ορισμένα όμως χημικά συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η ΕΕ αντισταθμίζει τη συγκεκριμένη απειλή με τον κανονισμό REACH, ο οποίος υποχρεώνει τις βιομηχανίες να αποδεικνύουν ότι τα χημικά που διαθέτουν στο εμπόριο είναι ασφαλή.

Διάφορα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα στο ευρύ κοινό μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει να καλυφθεί το σημερινό κενό ενημέρωσης σχετικά με τα χημικά προϊόντα. Υπάρχουν επίσης κανόνες για τη σταδιακή απόσυρση των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Η ρύπανση προέρχεται πάντα από κάπου. Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία βασίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", η οποία εντοπίζει την πηγή της ρύπανσης και υποχρεώνει τους ρυπαίνοντες να πληρώνουν για τις βλάβες που προκαλούν. Αυτό ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να απομακρύνουν τυχόν επιβλαβείς ρύπους προτού προκληθούν ζημίες.