Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Forebyggelse af forurening

EU-retten er baseret på princippet om, at forurenerne skal betale for de skader, de forvolder.

Forurening kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. EU’s indsats fokuserer på at få stoppet forureningen, inden den opstår, og sætte en pris på forureningsåledes at forureneren gøres ansvarlig for sine handlinger.

Hvert år dør flere hundrede tusinde europæere for tidligt, fordi de indånder forurenet luft. Industri, transport og boligopvarmning bidrager alle til luftforureningen, så vi har midler til at standse forureningen, før den faktisk opstår.

Der findes flere succeshistorier — for i de seneste årtier er der gjort gode fremskridt med forurenende stoffer, som forårsager sur nedbør. Men Europa har stadig problemer med bittesmå partikler og jordnær ozon.

Sådanne partikler trænger dybt ind i lungerne, hvilket har alvorlige konsekvenser. EU-lovgivningen skal sikre, at partikelkoncentrationen gradvis bringes ned. Kommissionen ser meget alvorligt på dette spørgsmål, og der er iværksat retlige foranstaltninger for at få EU-landene til at håndhæve deres lovgivning korrekt.

Vi har også brug for stærke politikker for at beskytte vandområderne, så derfor indeholder vandrammedirektivet en række ambitiøse mål for at få genetableret de europæiske vandområders naturlige tilstand.

Andre foranstaltninger sikrer, at spildevand behandles, badevandet er rent, drikkevandet er sundt, og at havene ikke er forurenet. Forureningen fra landbruget kontrolleres også, da gødning, som vaskes ud af landbrugsområder og ud i vandet, kan udløse skadelig algeblomstring.

EU har også etableret streng kontrol med kemikalier. De fleste produktionsprocesser afhænger af kemikalier, men visse kemikalier udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet. EU imødegår denne trussel med REACH- lovgivningen, som forpligter industrien til at bevise, at de kemikalier, der markedsføres, er sikre.

Der offentliggøres data via en central database, og det vil bidrage til at afhjælpe den aktuelle mangel på oplysninger om kemikalier. Der findes også regler for gradvis afskaffelse af de fleste farlige kemikalier.

Forurening kommer altid fra et eller andet sted. EU’s miljølovgivning er baseret på "forureneren betaler"-princippet, hvor forureningskilden identificeres, og forureneren skal betale for de forvoldte skader. Dermed tilskyndes virksomhederne til at fjerne skadelige forurenende stoffer, før der forårsages skade.