Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Buller

Allt fler människor i EU lider av buller på arbetet eller i hemmet. Buller kan skada hälsan.

Buller kan orsaka flera hälsoproblem. Ändå utsätts allt fler människor i EU för höga bullernivåer. Buller skadar även djur. EU-länderna måste kartlägga bullernivåerna i större städer och för vägar, järnvägar och flygplatser. Sedan måste de åtgärda problemen.

Buller från trafik, industri och fritidsaktiviteter är ett ökande problem. I städerna är vägtrafiken den största boven. Varje dag utsätts nästan 70 miljoner européer för bullernivåer över 55 decibel bara från tätortstrafiken. Enligt WHO kan en långtidsexponering för sådana nivåer leda till höjt blodtryck och hjärtinfarkter.

Runt 50 miljoner människor i tätorter lider av för höga trafikbullernivåerpå natten, och för 20 miljoner av dem påverkas hälsan negativt.

Det största problemet är sömnlöshet. För att man ska sova bra rekommenderar WHO att bakgrundsbruset bör ligga under 30 decibel och att enstaka ljud inte bör överstiga 45 decibel.

Andra problem är nedsatt hörsel, tinnitus, psykisk ohälsa och stress.

Bullret kan också påverka prestationsförmågan på jobbet och i skolan.

Fåglar och andra djur lider också. Vissa djur kan anpassa sig till buller och stadsmiljö, medan andra flyr.

Enligt EU-lagstiftningen är myndigheterna skyldiga att informera allmänheten om bullrets effekter och om planerade motåtgärder. På så sätt kan alla se fördelarna med bullerbekämpningen och vid behov kräva att politikerna gör något.