Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Okoljski hrup v EU

Vse več evropskih prebivalcev trpi zaradi hrupa na delovnem mestu ali doma, zaradi tega lahko tudi zbolijo.

Hrup v okolju lahko povzroči številne zdravstvene težave, in vendar je močnemu hrupu izpostavljeno vse več evropskih prebivalcev. Hrup škodi tudi živalim. Države EU morajo izdelati strateške karte hrupa za mesta, ceste, železnice in letališča ter pripraviti načrte, kako hrup zmanjšati.

Vse več težav je zaradi hrupa, ki ga povzročajo promet, industrija in rekreacijske dejavnosti. Največji vir hrupa v mestih je cestni promet. Skoraj 70 milijonov prebivalcev evropskih mest je samo zaradi cestnega prometa vsakodnevno izpostavljenih hrupu, ki presega 55 decibelov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije lahko dolgotrajna izpostavljenost tako močnemu hrupu povzroči visok krvni tlak in infarkt.

Nad pretirano močnim hrupom zaradi prometa ponoči se pritožuje približno 50 milijonov prebivalcev mestnih naselij, 20 milijonov med njimi ima zaradi hrupa, ki ga povzroča promet ponoči, dejansko težave z zdravjem.

Najhujša posledica je pomanjkanje spanja. Če naj človek ponoči dobro spi, mora po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije stalni hrup okolice znašati manj kot 30 decibelov, posamezni hrupni dogodki pa ne smejo preseči 45 decibelov.

Med možnimi posledicami okoljskega hrupa so še težave s sluhom, na primer zvonjenje v ušesih, z duševnim zdravjem in stres.

Vpliva lahko na delovno učinkovitost posameznika in učno uspešnost otroka.

Hrup vpliva tudi na ptice in živali. Nekatere med njimi se sicer znajo prilagoditi mestnemu okolju, mnoge vrste pa se zaradi okoljskega hrupa umikajo z običajnih krajev gnezdenja in prehranjevanja.

Po predpisih EU morajo javni organi prebivalstvo seznaniti s posledicami okoljskega hrupa in z ukrepi, ki jih načrtujejo za odpravo hrupa. Prebivalci tako lahko vidijo izboljšave, ki jih prinesejo ukrepi, oziroma se po potrebi obrnejo na ustrezne organe.