Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Nadmerný hluk v EÚ

Zvýšený počet obyvateľov Európy trpí v práci alebo doma nadmerným hlukom, ktorý môže poškodiť ich zdravie.

Nadmerný hluk súvisí s celou škálou zdravotných problémov, no napriek tomu sa počet Európanov vystavených hluku zvyšuje. Hluk má škodlivý vplyv aj na voľne žijúce zvieratá. Od členských štátov sa vyžaduje, aby mapovali úrovne hluku vo veľkých mestách a metropolách, na cestách, železniciach a letiskách a aby predložili plány na riešenie tohto problému.

Hluk z dopravy, priemyselných a rekreačných činností je rastúcim problémom. Cestná doprava je jeho hlavným zdrojom v mestách a metropolách. 70 miliónov Európanov je v nich každý deň vystavených hluku z dopravy, ktorý presahuje 55 decibelov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môže dlhodobé pôsobenie takýchto úrovní hluku spôsobiť zvýšený krvný tlak a srdcové infarkty.

Približne 50 miliónov ľudí, ktorí žijú v mestských oblastiach, trpí v noci nadmerným hlukom z dopravy a na zdravie 20 miliónov z nich má hluk z nočnej dopravy škodlivý vplyv.

Najväčším problémom je nespavosť. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, že pre pokojný nočný spánok by neustály hluk v pozadí nemal prekročiť 30 decibelov a jednotlivé zvuky 45 decibelov.

Ďalšie problémy súvisiace s hlukom zahŕňajú poruchy sluchu ako ušný šelest, problémy duševného zdravia a stres.

Hluk môže takisto ovplyvniť pracovný výkon a spôsobiť ťažkosti deťom pri príprave do školy.

Rovnako môžu trpieť aj vtáky a zvieratá. Hoci niektoré živočíchy sú schopné prispôsobiť sa mestskému prostrediu, existujú obavy, že nadmerný hluk môže vyhnať niektoré živočíchy z ich zvyčajného prostredia.

Právne predpisy EÚ zaväzujú verejné orgány informovať verejnosť o vplyve nadmerného hluku a konzultovať s ňou opatrenia, ktoré pripravujú na riešenie tohto problému. Obyvatelia takto majú možnosť vidieť skutočné zlepšenia, ktoré prinášajú opatrenia proti nadmernému hluku, a v prípade potreby sa obrátiť na svojich zvolených zástupcov.