Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test

Segwina

Facebook

It-tniġġis tal-ħsejjes fl-UE

Għadd dejjem ikbar ta’ Ewropej ibatu mit-tniġġis tal-ħsejjes fuq ix-xogħol jew fid-dar, u dan jista’ jagħmel ħsara lil saħħithom.

Minkejja li t-tniġġis tal-ħsejjes huwa marbut ma' firxa ta’ problemi tas-saħħa, l-għadd ta' Ewropej esposti għal livelli għolja ta’ ħsejjes qed jiżdied. Il-ħsejjes għandhom ukoll impatti ta’ ħsara fuq l-organiżmi salvaġġi. L-Istati Membri tal-UE huma meħtieġa jidentifikaw il-livelli ta’ storbju fl-ibliet iż-żgħar u l-kbar, it-toroq, il-linji ferrovjarji u l-ajruporti, u joħorġu bi pjanijiet biex isolvu l-problema.

L-istorbju mit-traffiku, l-industrija u l-attivitajiet ta’ rikreazzjoni huwa problema li qed tikber. It-traffiku fit-toroq huwa sors prinċipali fl-ibliet iż-żgħar u l-kbar – kull jum kważi 70 miljun Ewropew fl-ibliet iż-żgħar u l-kbar huma esposti għal livelli ta’ storbju li jaqbżu l-55 deċibel li jkun ġej biss mit-traffiku. Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, esponiment fit-tul għal livelli bħal dawn jistgħu jwasslu għal pressjoni għolja tad-demm u attakki tal-qalb.

Madwar 50 miljun persuna li jgħixu f’żoni urbani jbatu minn livelli għoljin wisq ta' storbju mit-traffiku bil-lejl, u għal 20 miljun minnhom l-istorbju mit-traffiku bil-lejl fil-fatt għandu effett negattiv fuq is-saħħa.

L-akbar problema hija t-telf ta’ rqad. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tirrakkomanda li għal raqda tajba, il-ħsejjes kontinwi fl-isfond għandhom jibqgħu taħt it-30 deċibel u l-ħsejjes individwali ma għandhomx jaqbżu l-45 deċibel.

Kwistjonijiet oħra jinkludu problemi fis-smigħ bħat-tinnitus, il-problemi ta’ saħħa mentali u l-istress.

Jista’ wkoll jaffettwa l-prestazzjoni fuq ix-xogħol u jikkawżaw problemi għat-tfal fix-xogħol tagħhom tal-iskola.

L-għasafar u l-annimali jsofru wkoll. Filwaqt li xi kreaturi huma kapaċi jadattaw għall-eżistenza urbana, hemm tħassib li t-tniġġis tal-ħsejjes jista’ jwassal biex xi kreaturi jitilqu mis-siti normali tagħhom għar-riproduzzjoni u l-għalf.

Il-liġijiet tal-UE jobbligaw lill-awtoritajiet biex jinfurmaw lill-pubbliku dwar l-impatti tat-tniġġis tal-ħsejjes u li jikkonsultawh dwar il-miżuri li huma qed jippjanaw biex isolvu l-problema tat-tniġġis tal-ħsejjes. B’dan il-mod, iċ-ċittadini jkunu jistgħu jaraw kif il-miżuri għall-immaniġġjar tal-ħsejjes qed iġibu titjib reali, u kif jistgħu jkellmu lir-rappreżentanti tagħhom jekk ikun meħtieġ.