Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Onečišćenje bukom u EU-u

Sve više Europljana pati zbog onečišćenja bukom na poslu ili kod kuće, što može narušiti njihovo zdravlje

Onečišćenje bukom vezano je uz brojne zdravstvene probleme, a broj Europljana izložen visokim razinama buke raste. Buka također štetno utječe na životinje. Države članice EU-a obavezne su zabilježiti razinu buke u velikim gradovima, na cestama, željeznicama i u zračnim lukama te osmisliti planove za rješavanje problema.

Buka od prometa, industrije i rekreativnih aktivnosti predstavlja sve veći problem. Cestovni promet vodeći je izvor onečišćenja bukom u gradovima – svaki je dan gotovo 70 milijuna Europljana u gradovima i mjestima samo zbog prometa izloženo razini buke koja prelazi 55 decibela. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji dugotrajna izloženost takvim razinama buke može uzrokovati povišeni krvni tlak i srčane udare.

Oko 50 milijuna ljudi koji žive u gradskim sredinama izloženo je pretjeranim razinama buke prometa po noći, a za 20 milijuna ljudi noćna buka prometa ima štetan utjecaj na zdravlje.

Najveći problem predstavlja nedovoljno sna. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da bi za dobar noćni san stalna buka trebala biti ispod 30 decibela, a pojedinačna buka ne bi smjela prelaziti 45 decibela.

Drugi problemi uključuju probleme sa sluhom, kao što je tinitus, psihičke probleme i stres.

Buka može utjecati i na učinkovitost na poslu i kod djece uzrokovati probleme u školi.

Pate i ptice i životinje. Dok se neke životinje mogu prilagoditi životu u gradu, postoj zabrinutost da bi onečišćenje bukom moglo prisiliti neke životinje da napuste svoja uobičajena mjesta parenja i hranjenja.

U skladu sa zakonodavstvom EU-a nadležna tijela obavezna su obavijestiti javnost o učincima onečišćenja bukom i savjetovati se s njome o mjerama koje planiraju poduzeti za rješavanje problema onečišćenja bukom. Na taj način građani mogu vidjeti kako se mjerama upravljanja bukom može ostvariti stvaran napredak te se, prema potrebi, obratiti svojim izabranim predstavnicima.