Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Truailliú ó thorann san AE

Tá truailliú ó thorann ag cur isteach ar níos mó agus níos mó de mhuintir na hEorpa, ar an obair nó sa bhaile, agus d'fhéadfadh sé díobháil a dhéanamh dá sláinte.

Tá nasc idir an truailliú ó thorann agus réimse fadhbanna sláinte, agus tá an líon de mhuintir na hEorpa a fhulaingíonn truailliú ó thorann ag dul i méid. Bíonn tionchar díobhálach ag torann ar fhiadhúlra freisin. Iarrtar ar Bhallstáit an AE taifead a dhéanamh ar an leibhéal torainn i mbailte móra agus i gcathracha, ar bhóithre, ar iarnróid agus ag aerfoirt, agus pleananna a chur le chéile chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

fadhb an torainn ó thrácht, tionsclaíocht agus gníomhaíochtaí áineasa ag fás. Príomhfhoinse na faidhbe seo is ea trácht ar bhóithre i mbailte agus i gcathracha. Gach lá fulaingíonn beagnach 70 milliún duine san Eoraip sna bailte agus sna cathracha de dheasca leibhéal torainn atá os cionn 55 deicibeil, ón trácht amháin. De réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte, má fhulaingíonn daoine san fhadtéarma ó na leibhéil sin, d'fhéadfadh brú fola ard a bheith acu nó taom croí, fiú.

Tá isteach is amach le 50 milliún duine atá ag cur fúthu i gceantair uirbeacha ag fulaingt leibhéil ró-ardatorainn ó thrácht istoíche, agus i gcás 20 milliún de na daoine sin, bíonn tionchar díobhálach ag an torann sin ó thrácht istoíche ar a sláinte.

Is é is measa faoin bhfadhb seo ná go mbaineann sé codladh na hoíche de na daoine sin. Molann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur cheart torann cúlra a choinneáil faoi bhun 30 deicibeil agus nár cheart aon torann a bheith os cionn 45 deicibeil.

Ar na fadhbanna eile a bhaineann leis seo tá tinniteas, fadbhanna meabhairshláinte agus strus.

Is féidir leis cur isteach ar obair an duine freisin agus ar obair scoile leanaí.

Bíonn éin agus ainmhithe ag fulaingt freisin. Cé go bhfuil ainmnithe ann ar féidir leo dul in oiriúint do shaol uirbeach, is baolach go gcuirfidh an truailliú ó thorann ruaig ar chuid acu óna ngnáthionaid pórúcháin nó beathaithe.

Cuireann dlíthe an AE dualgas ar na húdaráis an pobal a chur ar an eolas faoi thionchar an truaillithe ó thorann agus dul i gcomhairle leo maidir leis na bearta atá á bpleanáil acu chun dul i ngleic le truailliú ó thorann. Ar an mbealach sin, feicfidh na saoránaigh na feabhsúcháin atá mar thoradh ar na bearta chun torann a bhainistiú, agus is féidir leo dul i dteagmháil lena n-ionadaithe tofa más gá.