Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Melusaaste EU:ssa

Yhä useammat eurooppalaiset kärsivät työpaikalla tai kotona meluhaitoista, jotka voivat vahingoittaa heidän terveyttään.

Vaikka melusaasteella tiedetään olevan lukuisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen, yhä suurempi osa eurooppalaisista altistuu korkeille melutasoille. Melu vaikuttaa haitallisesti myös luontoon. EU edellyttää jäsenmaiden kartoittavan suurten kaupunkien, maanteiden, rautateiden ja lentoasemien melutasoja ja laativan suunnitelmia ongelman torjumiseksi.

Liikenteen, teollisuuden ja virkistystoiminnan aiheuttama melu on yhä kasvava ongelma. Tieliikenne on suurin melun aiheuttaja kaupungeissa: Euroopassa lähes 70 miljoonaa kaupunkilaistaaltistuu päivittäin yli 55 desibelin melutasoille yksinomaan liikenteen vuoksi. Maailman terveysjärjestön mukaan pitkäaikainen altistuminen melulle voi nostaa verenpainetta ja aiheuttaa sydänkohtauksia.

Noin 50 miljoonaa kaupunkilaistakärsii liiallisesta liikenteen melusta öisin, ja heistä noin 20 miljoonaa kärsii yöliikenteen melun aiheuttamista terveysongelmista.

Suurin ongelma on unettomuus. Maailman terveysjärjestö suosittaa, että hyvän yöunen saamiseksi jatkuvan taustamelun olisi pysyttävä alle 30 desibelin tasolla ja yksittäisten äänien alle 45 desibelin tasolla.

Lisäksi melu aiheuttaa kuulo-ongelmia, kuten tinnitusta, mielenterveysongelmia ja stressiä.

Melu voi myös heikentää töistä suoriutumista ja aiheuttaa lapsille oppimisvaikeuksia.

Lisäksi linnut ja muut eläimet kärsivät melusta. Vaikka jotkin eläimet pystyvät sopeutumaan kaupunkiympäristöön, on vaarana, että melusaaste ajaa eläimiä niiden tavanomaisilta lisääntymis- ja ruokailupaikoilta.

EU:n lainsäädännöllä velvoitetaan viranomaiset tiedottamaan kansalaisille melusaasteen vaikutuksista ja kuulemaan heitä toimenpiteistä, joita meluongelman ratkaisemiseksi aiotaan toteuttaa. Kansalaiset voivat silloin itse nähdä, mitä parannuksia melunhallintatoimilla saadaan aikaan, ja tarvittaessa ottaa yhteyttä valitsemiinsa edustajiin.