Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Støjforurening i EU

Flere og flere europæere lider under støjforurening på arbejde og hjemme, og det kan skade deres helbred.

Støjforurening medvirker til en række sundhedsproblemer, og alligevel er der flere og flere europæere, som udsættes for høje støjniveauer. Støj har også skadelige virkninger for dyrelivet. EU-landene skal kortlægge støjniveauer i storbyer og for veje, jernbaner og lufthavne samt udarbejde planer for at håndtere problemet.

Støj fra trafik, industri eller fritidsaktiviteter er et voksende problem. I byerne er den største støjkilde vejtrafikken — hver dag udsættes næsten 70 millioner europæere i byerne for støjniveauer på over 55 dB - udelukkende fra trafikken. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan langvarig eksponering for sådanne støjniveauer medføre forhøjet blodtryk og hjerteanfald.

Ca. 50 millioner mennesker, der bor i byområder, lider under alt for høj trafikstøj om natten, og heraf er der 20 millioner, hvis helbred rent faktisk skades af trafikstøjen om natten.

Det største problem er søvnmangel. Verdenssundhedsorganisationen mener, at hvis man skal have en god nats søvn, bør den løbende baggrundsstøj ligge på under 30 decibel, og individuelle lyde bør ikke overstige 45 decibel.

Blandt de øvrige problemer kan nævnes høreproblemer som f.eks. øresusen, mentale sundhedsproblemer og stress.

Ydeevnen på arbejdspladsen kan også blive påvirket, og børn kan få problemer med skolearbejdet.

Fugle og andre dyr lider også under støj. Nogle dyr er i stand til at tilpasse sig et byliv, men det frygtes, at støjforureningen kan få visse dyr til at flygte fra deres sædvanlige leve- og fødesteder.

EU-retten forpligter myndighederne til at informere offentligheden om støjforureningens virkninger og konsultere den om de foranstaltninger, de planlægger at iværksætte for at håndtere støjforurening. På den måde kan borgerne se, hvordan støjstyringsforanstaltninger medfører konkrete forbedringer, og kontakte deres folkevalgte repræsentanter, hvis det er nødvendigt.