Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Hluk

Rostoucí počet Evropanů je nucen žít a pracovat v hlučném prostředí, což může v konečném důsledku poškodit jejich zdraví.

Tzv. znečištění hlukem je spojováno s celou řadou zdravotních problémů. Přesto počet Evropanů, kteří jsou pravidelně vystaveni vysoké úrovni hluku, stoupá. Hluk má škodlivé dopady i na volně žijící zvířata. Členské státy mají povinnost mapovat hladinu hluku ve větších městech a velkoměstech i v okolí silnic, železnic a letišť. Rovněž mají za povinnost předložit plán řešení tohoto problému.

Hluk z dopravy, průmyslu a rekreačních činností se stává čím dál větším problémem. Hlavním zdrojem hluku v obcích a městech je silniční doprava — každý den je ve městech téměř 70 milionů Evropanů vystaveno hluku přesahujícímu 55 decibelů. A to hovoříme pouze o hluku způsobeném provozem na silnicích. Podle Světové zdravotnické organizace může dlouhodobá expozice člověka takovýmto úrovním hluku vést ke zvýšení krevního tlaku a infarktu.

Přibližně 50 milionů lidí žijících ve městech je v noci vystaveno nepřiměřeně vysoké úrovni hluku ze silničního provozu a pro 20 milionů z nich má tento noční hluk z dopravy skutečně negativní dopady na zdraví.

Největším problémem je hlukem způsobený nedostatek spánku. Světová zdravotnická organizace v zájmu kvalitního spánku doporučuje, aby úroveň nepřetržitého hluku kolem nás nepřekračovala 30 decibelů a hlučnost ojedinělých zvuků 45 decibelů.

Hluk má rovněž na svědomí různé poruchy sluchu, jako je tinitus, způsobuje problémy v oblasti duševního zdraví a stres obecně.

Může rovněž ovlivnit výkonnost při práci a u dětí způsobit problémy se soustředěním ve škole.

Trpí i ptáci a ostatní zvířata. Někteří živočichové byli schopni se životě ve městě přizpůsobit, nicméně existují obavy, že v důsledku zvýšeného hluku se nebudou vracet na místa obvyklého krmení či páření.

Právní předpisy EU ukládají příslušným vnitrostátním orgánům povinnost informovat veřejnost o dopadech hluku na jejich zdraví a konzultovat s občany plánovaná opatření, jimiž chtějí znečištění hlukem řešit. Tímto způsobem mohou občané získat představu o tom, zda opatření na regulaci hluku přinášejí výsledky, a případně na své přímo volené zástupce naléhat, aby situaci řešili.