Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Hälsa och välbefinnande

Dålig luftkvalitet till följd av föroreningar och utsläpp äventyrar människors hälsa och gör att många i EU dör i förtid.

Föroreningar kan skada hälsan. EU arbetar för att skydda människor mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande.
Föroreningar kommer alltid någonstans ifrån. EU:s miljölagstiftning bygger på principen om att förorenaren betalar, vilket betyder att man identifierar föroreningskällan och ser till att de som förorenar måste betala för de skador som de har orsakat. På så sätt uppmuntras företagen att ta bort skadliga föroreningar innan de vållar skada.
Här kan du läsa om vad EU gör för att skydda luft och vatten, kontrollera kemikalier och minska buller.