Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Zdravie a blahobyt

Nízka kvalita ovzdušia spôsobená znečistením a emisiami ohrozuje zdravie ľudí a zapríčiňuje mnoho predčasných úmrtí v Európe.

Znečistenie môže mať závažné vplyvy na zdravie. Cieľom politiky EÚ je chrániť občanov pred environmentálnymi hrozbami a rizikami ovplyvňujúcimi ich zdravie a kvalitu života.
Všetko môže byť zdrojom znečistenia. Európske právne predpisy v oblasti životného prostredia sú založené na zásade znečisťovateľ platí, ktorá identifikuje zdroje znečistenia a núti znečisťovateľov, aby platili za spôsobené škody. Podniky to povzbudzuje k tomu, aby odstraňovali nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie skôr, ako spôsobia škody na životnom prostredí.
V tejto časti môžete nájsť informácie o opatreniach EÚ na ochranu nášho ovzdušia, o tom, ako bojuje proti ohrozeniam vodných zdrojov, o kontrole chemických látok a opatreniach proti nadmernému hluku.