Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Gezondheid en welzijn

Luchtvervuiling brengt de volksgezondheid in gevaar en leidt tot veel voortijdige sterfte in Europa

Vervuiling kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Het EU-beleid heeft tot doel mensen te beschermen tegen bedreigingen van gezondheid en welzijn door milieuvervuiling.
Vervuiling komt altijd ergens vandaan. In de Europese milieuwetgeving staat het beginsel dat de vervuiler betaalt centraal. De bron van de vervuiling wordt opgespoord en de vervuiler wordt gedwongen te betalen voor de geleden schade. Zo worden bedrijven aangemoedigd schadelijke stoffen te verwijderen voordat er schade ontstaat.
In deze rubriek kunt u lezen hoe de EU onze lucht en wateren beschermt, hoe chemicaliën worden gecontroleerd en hoe zij geluidsoverlast beperkt.