Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Veselība un pašsajūta

Piesārņots gaiss, kurā ieplūst daudz siltumnīcefekta gāzu, apdraud cilvēku veselību. Ne viens vien Eiropā tāpēc priekšlaicīgi šķiras no dzīves.

Piesārņojums var nopietni ietekmēt veselību. ES politikas mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus no vides radītas negatīvas ietekmes un veselībai un pašsajūtai kaitējošiem faktoriem.
Piesārņojumam vienmēr ir savs avots. Eiropas vides tiesību aktu pamatā ir princips “piesārņotājs maksā”, saskaņā ar kuru tiek noskaidrots piesārņojuma avots un piesārņotājam jāmaksā par nodarīto kaitējumu. Tas rosina uzņēmumus izņemt bīstamās vielas no ražošanas procesa vēl pirms kaitējuma rašanās.
Šajā sadaļā jūs uzzināsiet, ko ES dara, lai aizsargātu gaisa un ūdens kvalitāti, kā tiek kontrolēta ķīmisko vielu aprite un kas tiek darīts, lai mazinātu troksni.