Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Terveys ja hyvinvointi

Saasteiden ja päästöjen pilaama ilmanlaatu vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa useita ennenaikaisia kuolemia Euroopassa.

Saasteet voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia. EU:n politiikalla pyritään suojelemaan kansalaisia ympäristöhaitoilta sekä terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä.
Saasteilla on aina jokin lähde. EU:n ympäristölainsäädäntö perustuu "saastuttaja maksaa" -periaatteeseen, jonka mukaisesti määritetään pilaantumisen lähde ja velvoitetaan saastuttajat maksamaan aiheuttamistaan vahingoista. Näin kannustetaan yrityksiä poistamaan haitalliset ja saastuttavat aineet ennen vahinkojen syntymistä.
Tässä osiossa voit tutustua EU:n toimiin, joilla suojellaan ilmanlaatua ja torjutaan vesiin kohdistuvia uhkia. Lisäksi osiossa on tietoa siitä, miten kemikaaleja valvotaan ja meluhaittoja torjutaan.