Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Tervis ja heaolu

Saastest ja heitgaasidest tingitud halb õhukvaliteet seab ohtu inimeste tervise ning põhjustab Euroopas palju enneaegseid surmajuhtumeid.

Saastel võivad olla tõsised tagajärjed inimeste tervisele. ELi poliitika eesmärk on kaitsta kodanikke keskkonnaga seotud surve ning nende tervisele ja heaolule avalduvate riskide eest.
Saaste pärineb alati mingist allikast. ELi keskkonnaalased õigusaktid lähtuvad põhimõttest, et saastaja maksab, mille alusel tehakse kindlaks saaste allikas ning kohustatakse saastajaid maksma nende tekitatud kahju eest. See motiveerib ettevõtjaid ohtlikke saasteaineid kõrvaldama enne kahju tekkimist.
Selles osas tutvustatakse ELi meetmeid, millega kaitstakse õhu kvaliteeti ja tõrjutakse veevarusid ähvardavaid ohte. Samuti saate lugeda sellest, kuidas kontrollitakse kemikaale ja mida tehakse mürasaaste vähendamiseks.