Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Sundhed og velfærd

Dårlig luftkvalitet som følge af forurening og emissioner bringer menneskeliv i fare og forårsager mange tidlige dødsfald i Europa.

Forurening kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Visse EU-politikker tager sigte på at beskytte borgerne mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og velfærd.
Forurening altid kommer fra et eller andet sted. EU’s miljølovgivning er baseret på "forureneren betaler" -princippet, hvor forureningskilden identificeres, og forureneren skal betale for de forvoldte skader. Dermed tilskyndes virksomhederne til at fjerne skadelige forurenende stoffer, før der forårsages skade.
Her kan du læse mere, hvad EU gør for at beskytte vores luft og bekæmpe trusler mod vore vandressourcer, hvordan kemikalier kontrolleres, og hvad der gøres for at nedbringe støjproblemer.