Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Instagram
  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

W trosce o czystą wodę

Dzięki surowym kontrolom  udaje się znacznie ograniczyć ilość substancji chemicznych i nawozów, które mogą spłynąć z pól uprawnych do strumieni i rzek.

Poprawa jakości wody jest zasadniczym celem unijnej polityki dotyczącej zasobów wodnych. Na przestrzeni lat wiele europejskich rzek, strumieni, jezior i wód przybrzeżnych zostało zanieczyszczonych, a w ekosystemach wodnych doszło do zmian spowodowanych ingerencją człowieka. Unia Europejska prowadzi odpowiednie działania, aby przywrócić pierwotny stan wodom europejskim.

Komisja regularnie otrzymuje od państw członkowskich raporty dotyczące jakości wody pitnej i wnikliwie je analizuje. Większość krajów UE ma dostęp do wody pitnej doskonałej jakości. Niestety, sytuacja na obszarach wiejskich często wygląda inaczej.

Gospodarstwa rolne bywają głównym źródłem zanieczyszczenia wody, ponieważ wykorzystywane w nich nawozy, pestycydy i obornik regularnie dostają się do strumieni, rzek i jezior. Wszystkie te substancje stosowane na polach uprawnych pomagają w uprawie. Jeżeli jednak dostaną się do wody, mogą spowodować np. nadmierny rozrost glonów. To z kolei spowoduje poważny spadek poziomu tlenu w wodzie, przez co zaczynają się dusić ryby i inne organizmy żyjące w tym środowisku. Dlatego też prowadzimy surowe kontrole, podczas których sprawdzamy, jakie substancje i w jakim okresie są stosowane na polach uprawnych.

Substancje chemiczne stosowane do walki ze szkodnikami i chwastami mogą mieć niszczycielski wpływ na rośliny i zwierzęta wodne. Dlatego też zabroniono prowadzenia oprysków z powietrza, a zbiorniki wodne chroni się przy pomocy stref buforowych.

Niektóre branże przemysłowe produkują substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego, jednakże dzięki surowym przepisom i stosowaniu proekologicznych technologii udaje się ograniczyć poziom zanieczyszczeń wód spowodowanych przez przemysł.

Większość ścieków jest oczyszczana w celu usunięcia materii organicznej, a następnie często odkażana i przetwarzana w celu usunięcia substancji biogennych. Niestety – w wielu miejscach w Europie jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zwiększyć skuteczność poboru i oczyszczania ścieków.

Ludzie również mogą być bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń. Wszyscy korzystamy z produktów farmaceutycznych. Jeśli nie będziemy się pozbywać resztek w sposób zorganizowany, trafią w końcu do gleby, rzeka i jezior, co będzie miało szkodliwe skutki dla roślin i zwierząt.

Natomiast większość wód kąpielowych w UE jest czysta – w okresie od 1990 r. do 2009 r. odsetek kąpielisk słodkowodnych, które kwalifikują się do najwyższej kategorii czystości, uległ niemal podwojeniu.