Kruimelpad

Extra tools

  • Instagram
  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Zorgen voor schoon water

Strenge regels voor het gebruik van chemicaliën en meststoffen voorkomen dat deze in sloten en rivieren terechtkomen.

Zorgen voor een hogere waterkwaliteit staat centraal in het waterbeleid van de EU. In de loop der tijd zijn veel van Europa’s rivieren, beken, meren en kustwateren verontreinigd en is de waterhuishouding aangetast door veranderingen in onze waterlopen. Dit heeft de EU ertoe gebracht maatregelen te nemen om waterlopen weer in hun natuurlijke staat te herstellen.

De Commissie krijgt van de EU-landen regelmatig verslagen over de drinkwaterkwaliteit en zij analyseert die aandachtig. In het grootste deel van de EU is het drinkwater van uitstekende kwaliteit, maar op het platteland is de situatie soms minder rooskleurig.

Landbouwbedrijven kunnen voor heel wat verontreiniging zorgen, doordat kunstmest, organische mest en pesticiden in sloten, rivieren en meren terechtkomen. Op het veld zorgen ze dat gewassen beter groeien, maar in het water kunnen ze schadelijke algengroei veroorzaken. Daardoor daalt het zuurstofgehalte van het water, waardoor vissen en andere waterdieren stikken. Daarom gelden er strenge regels voor wat er op welke akkers wanneer mag worden uitgereden.

Ook chemische stoffen tegen plagen of onkruid kunnen een verwoestend effect hebben op waterplanten en andere soorten. Daarom is sproeien vanuit de lucht verboden en worden waterlopen beschermd door bufferzones.

Sommige bedrijven produceren stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid, maar door strenge regels en schone technologie is de watervervuiling van de industrie verminderd.

Het meeste afvalwater wordt behandeld: de organische stoffen worden verwijderd. Een groot deel ervan wordt ook gedesinfecteerd of van resterende voedingsstoffen ontdaan. Maar in grote delen van Europa moeten de riolering en afvalwaterzuivering nog worden verbeterd.

De mens zelf kan ook een bron van verontreiniging zijn. We gebruiken geneesmiddelen en als die niet op een goede wijze worden opgeruimd, eindigen die in de bodem, rivieren en meren met schadelijke gevolgen voor planten en dieren.

Maar het meeste zwemwater in de EU is nu schoon: het percentage zoetwaterzwemlocaties in de hoogste kwaliteitscategorie is tussen 1990 en 2009 bijna verdubbeld.