Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Instagram
  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Kad vanduo būtų švarus

Griežtomis teisinės kontrolės priemonėmis ribojamas cheminių medžiagų ir trąšų, kurios iš dirbamų žemių gali būti vandens nuplaunamos į upelius ir upes, naudojimas.

Vandens kokybės gerinimas yra esminė ES vandens politikos dalis. Bėgant metams daugelis Europos upių, upelių, ežerų ir pakrančių vandenų buvo užteršti, vandens ekosistemos nukentėjo nuo vandens tėkmės pokyčių, todėl ES parengė priemones, siekdama grąžinti vandenis į jų natūralią būklę.

Europos Komisija reguliariai gauna valstybių narių geriamojo vandens kokybės ataskaitas ir jas atidžiai išnagrinėja. Daugumoje ES šalių geriamasis vanduo yra puikios kokybės, nors kaimo vietovėse padėtis nėra tokia gera.

Ūkiai gali būti dideli taršos šaltiniai, nes į upes, upelius ir ežerus iš jų reguliariai patenka trąšų, mėšlo ir pesticidų. Laukuose šios medžiagos užtikrina gausesnį derlių, tačiau vandenyje dėl jų gali labai padaugėti dumblių, todėl sumažėja deguonies ir ima dusti žuvys ir kiti vandens gyviai. Dėl šių priežasčių griežtai kontroliuojama, kas ir kada purškiama ar barstoma laukuose.

Kenkėjams arba piktžolėms naikinti naudojamos cheminės medžiagos taip pat žudo vandens augalus ir gyvūnus, todėl uždrausta pesticidus purkšti iš lėktuvų, o vandens tėkmė apsaugoma buferinėmis zonomis.

Kai kurie pramonės sektoriai išskiria aplinkai ir žmonių sveikatai žalingas medžiagas, tačiau dėl griežtų teisės aktų ir ekologiškesnių technologijų vandens tarša dėl pramonės veiklos sumažėjo.

Didžioji nuotekų dalis valoma, iš jų pašalinamos organinės medžiagos, nemaža dalis dezinfekuojama arba iš jos pašalinamos maistinės medžiagos. Tačiau daugelyje Europos vietų nuotekų surinkimą ir valymą dar reikia gerinti.

Žmonės taip pat gali būti tiesioginis taršos šaltinis. Mes naudojame vaistus ir jeigu juos netinkamai šalinsime, jie gali patekti į dirvožemį, upes ir ežerus bei pakenkti augalams ir gyvūnams.

Vis dėlto daugumoje ES maudyklų vanduo dabar yra švarus, o aukščiausios kokybės gėlo vandens maudyklų dalis 1990–2009 m. beveik padvigubėjo.