Navigacijski put

Dodatni alati

  • Instagram
  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Očuvanje čiste vode

Strogim zakonskim kontrolama sprječava se ispiranje kemikalija i gnojiva s obradivog zemljišta u potoke i rijeke

Unaprjeđenje kakvoće vode važan je dio vodne politike EU-a. Tijekom godina, mnoge europske rijeke, potoci, jezera i obalne vode postali su zagađeni, a promjene u našim vodenim tokovima utjecale su na vodene ekosustave, te je stoga EU uveo mjere za vraćanje voda u njihovo prirodno stanje.

Komisija prima redovita izvješća o kakvoći pitke vode iz država članica i pažljivo iz analizira. Većina EU-a ima pitku vodu izvrsne kakvoće iako situacija nije toliko pozitivna u ruralnim područjima.

Poljoprivredna gospodarstva mogu biti veliki uzrok onečišćenja jer se umjetna gnojiva, stajsko gnojivo i pesticidi redovito ispiru u rijeke, potoke i jezera. Na polju se njima potiče rast usjeva, a u vodi mogu dovesti do velikog porasta količine algi. Posljedica toga je smanjenje količine kisika u vodi zbog čega se ribe i ostale životinje mogu ugušiti. Zato postoje stroge kontrole kojima se uređuje što se može stavljati na polja i kada.

Kemikalije koje se koriste za ubijanje neželjenih nametnika ili biljaka uništavaju biljke i životinje u vodi. Zbog toga je zabranjeno zaprašivanje iz zraka jer su vodeni tokovi zaštićeni tampon zonama.

Neke industrije proizvode tvari koje štete okolišu i ljudskom zdravlju, ali strogim zakonima i čišćim tehnologijama smanjila se zagađenost vode uzrokovana industrijom.

Većina otpadnih voda obrađuje se radi uklanjanja organskih tvari, ali podvrgava se i dezinfekciji ili obradi za uklanjanje hranjivih tvari. Međutim, u mnogim područjima u Europi još se mora unaprijediti prikupljanje i obrada otpadnih voda.

Neposredni uzrok onečišćenja mogu biti i ljudi. Mi koristimo farmaceutske proizvode koji, ako se ne odlažu na odgovarajući način, mogu završiti u tlu, rijekama i jezerima, sa štetnim posljedicama za biljke i životinje.

Međutim, većina vode za kupanje u EU-u sada je čista – a između 1990. i 2009. gotovo se udvostručio postotak slatkovodnih kupališta koja zadovoljavaju uvjete najviše kategorije.