Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Instagram
  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Uisce a choimeád glan

Nuair a bhíonn rialacha déine dlíthiúla i bhfeidhm, cuirtear srian ar na ceimiceáin agus na leasacháin a d'fhéadfadh rith isteach i srutháin agus in aibhneacha ó thalamh feirme.

Cuid lárnach de bheartas uisce an AE is ea cáilíocht uisce a fheabhsú. Thar na blianta, tá truailliú déanta ar go leor d'aibhneacha, srutháin, lochanna agus uiscí cósta na hEorpa agus tá athruithe ar na huiscebhealaí tar éis cur isteach ar éiceachórais uisce. Dá bhrí sin, tá bearta glactha ag an AE chun na huiscí a thabhairt ar ais go dtí an bhail nádúrtha a bhíodh orthu.

Faigheann an Coimisiún tuairiscí rialta ó na Ballstáit maidir le cáilíocht an uisce óil, agus déanann sé grinnanailís orthu. Tá uisce óil ar ardcháilíocht ag formhór an AE, ach is measa an scéal i gceantair tuaithe.

Foinse mhór truaillithe iad feirmeacha go minic, mar is minic a ritheann leasacháin, aoileach agus lotnaidicídí isteach in aibhneacha, srutháin agus lochanna. Cuireann na substaintí sin le fás na mbarr sa ghort, ach san uisce is iad is cúis le fás algaí. Laghdaíonn algaí leibhéal na hocsaigine san uisce, rud a phlúchann éisc agus ainmhithe eile. Tá rialacha déine i bhfeidhm, dá bhrí sin, maidir le cén t-ábhar is féidir a chur amach ar ghoirt.

D'fhéadfadh ceimiceáin a úsáidtear chun lotnaidí nó plandaí gan iarraidh a mharú tionchar tubaisteach a imirt ar phlandaí agus ainmhithe a fhásann nó a mhaireann san uisce. Tá cosc ar spraeáil, dá bhrí sin, agus tugann criosanna maolánacha cosaint d'uiscebhealaí.

Tá tionscail ann a tháirgeann substaintí a dhéanann díobháil don chomhshaol agus do shláinte an duine, ach tá laghdú tagtha ar thruailliú uisce ó thionsclaíocht de bharr gur tugadh rialacha déine agus teicneolaíochtaí níos glaine isteach.

Déantar cóireáil ar fhormhór an fhuíolluisce chun ábhar orgánach a bhaint as, agus déantar roinnt mhaith de a dhíghalrú nó a chóireáil chun cothaithigh a bhaint as. Ach is gá bailiú agus cóireáil camrais a fheabhsú in go leor áiteanna san Eoraip.

Déanann daoine a lán truaillithe freisin. Úsáidimid earraí cógaisíochta, agus mura bhfaightear réidh leo ar bhealach cuí, d'fhéadfaí iad a chaitheamh isteach sa talamh, in aibhneacha nó i lochanna, áit a mbeadh tionchar díobhálach acu ar phlandaí agus ar ainmhithe.

Ach tá formhór an uisce snámha san AE glan anois – agus bhí beagnach a dhá oiread d'ionaid snámha fionnuisce a bhain an chatagóir is airde amach in 2009 i gcomparáid le 1990.