Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Instagram
  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Puhtaan veden turvaaminen

Tiukalla valvonnalla rajoitetaan sellaisten kemikaalien ja lannoitteiden käyttöä, jotka voivat huuhtoutua pelloilta puroihin ja jokiin.

Veden laadun parantaminen on keskeinen osa EU:n vesipolitiikkaa. Euroopan joista, puroista, järvistä ja rannikkovesistöistä monet ovat vuosien varrella saastuneet, ja vesiväylien muutokset ovat vahingoittaneet vesiekosysteemejä. Sen vuoksi EU on pyrkinyt palauttamaan vesistöjä niiden luonnolliseen tilaan.

Komissio saa jäsenmailta säännöllisesti raportteja juomaveden laadusta, ja se analysoi tietoja huolellisesti. Useimmissa EU-maissa juomaveden laatu on erinomainen, tosin maaseudulla tilanne voi olla heikompi.

Maatilat voivat olla merkittävä pilaantumisen lähde, sillä lannoitteita, lantaa ja torjunta-aineita huuhtoutuu jatkuvasti jokiin, puroihin ja järviin. Pelloilla ne tehostavat sadon kasvua, mutta vedessä ne voivat lisätä huomattavasti levää. Leväkukinnot alentavat veden happitasoa, mikä on haitallista kaloille ja muille elämille. On siis syytä valvoa tiukasti sitä, mitä pelloille levitetään ja milloin.

Tuholaisten tai rikkakasvien hävittämiseen käytetyt kemikaalit voivat osoittautua kohtalokkaiksi vedessä eläville kasveille ja eläimille. Sen vuoksi niiden lentolevitys on kielletty ja vesistöjä suojellaan puskurialueilla.

Joillain teollisuudenaloilla tuotetaan aineita, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mutta tiukan lainsäädännön ja entistä puhtaampien teknologioiden ansiosta teollisuuden aiheuttama veden pilaantuminen on vähentynyt.

Suurin osa jätevedestä käsitellään orgaanisten aineiden poistamiseksi, ja suuri osa myös desinfioidaan tai siitä poistetaan ravinteita. Monilla Euroopan alueilla jäteveden keruuta ja käsittelyä on kuitenkin edelleen parannettava.

Myös ihmiset voivat suoraan aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Käytämme lääkkeitä, ja jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti, ne voivat päätyä maaperään, jokiin ja järviin, mikä on haitallista kasveille ja eläimille.

Valtaosa EU:n uimavesistä on kuitenkin nyt puhtaita, ja sellaisten sisävesistöjen uimapaikkojen osuus, joiden laatu on erinomainen, on lähes kaksinkertaistunut vuosina 1990–2009.