Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Instagram
  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Опазване на чистотата на водата

Строги законови проверки ограничават химикалите и торовете, които могат да бъдат отмивани от селскостопански земи в потоци и реки.

Подобряването на качеството на водата е от първостепенна важност в политиката на ЕС за водите. В течение на годините много европейски реки, потоци, езера и крайбрежни води бяха замърсени и водните екосистеми бяха засегнати, поради което ЕС прие мерки за връщане на водите към тяхното първоначално състояние.

Комисията получава редовно доклади за качеството на питейната вода от страните членки, които анализира внимателно. В повечето страни от ЕС питейната вода е с отлично качество, но положението в селските райони не е толкова добро.

Фермите могат да бъдат сериозен източник на замърсяване, тъй като изкуствени торове, оборски тор и пестициди редовно попадат в реки, потоци и езера. На полето те подпомагат растежа на реколтата, но във водата могат да предизвикат сериозно увеличаване на водораслите. Това води до намаляване на кислорода във водата и оттам - до задушаване на риби и други организми. Затова се извършват строги проверки какво се използва на полето и кога.

Химичните вещества, използвани за унищожаване на нежелани вредители или растения, също могат да имат опустошителен ефект върху водните растения и животни. Ето защо въздушното пръскане е забранено, а течащите води са защитени от буферни зони.

Някои отрасли произвеждат вещества, които увреждат околната среда и човешкото здраве, но строгите закони и по-чистите технологии доведоха до намаляване на замърсяването на водите от промишлеността.

По-голямата част от отпадните води се преработва, за да се отстранят органични материи, а голяма част се дезинфекцира или се преработва с цел отстраняване на хранителни вещества. В много области на Европа обаче все още трябва да се подобри събирането и преработката на отпадни води.

Хората също могат да бъдат пряк източник на замърсяване. Ние използваме фармацевтични изделия. Ако не бъдат изхвърлени където трябва, те могат да попаднат в почвата, в реки и езера, а това ще има вредни последици за растенията и животните.

Все пак повечето водоеми за къпане в ЕС в момента са чисти, като процентът на сладководните водоеми за къпане, които отговарят на най-високите изисквания, почти се е удвоил в периода между 1990 и 2009 г.