Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Chemické látky a bezpečnosť

Právne predpisy REACH prenášajú zodpovednosť za skúmanie a zaisťovanie bezpečnosti chemických látok na priemyselné podniky, ktoré ich používajú.

Chemické látky sú súčasťou moderného života. Väčšina chemických látok prispieva k nášmu blahobytu a pomáha zlepšovať kvalitu života, ale niektoré látky môžu poškodzovať naše zdravie alebo životné prostredie. Cieľom politiky EÚ v oblasti chemických látok je zaistiť ich bezpečnosť a udržať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v celosvetovom meradle.

Chemické látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy:

  • spôsobujú rakovinu, mutácie alebo poškodzujú reprodukčný systém,
  • nerozkladajú sa v prírode a hromadia sa v telách ľudí a zvierat,
  • zasahujú do hormonálneho systému ľudí a zvierat.

Látky výrazne znečisťujúce prostredie sa v ňom môžu hromadiť a ich prítomnosť sa zistila v materskom mlieku, krvi, vo vlasoch a tukovom tkanive. V niektorých vodách môže vplyvom chemických látok, ktoré narušujú hormonálny systém, dôjsť k feminizácii rýb, čo spôsobuje tvorbu vajíčok u samcov. U ľudí sa zistila súvislosť chemických látok s viacerými zdravotnými problémami vrátane rakoviny, astmy, nízkeho počtu spermií, defektov pri pôrode a problémov imunitného systému.

Na boj s týmito problémami má EÚ k dispozícii najprepracovanejšie právne predpisy o chemických látkach na svete – REACH, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2007. REACH znamená registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok.

Za dokazovanie nebezpečnosti chemických látok v minulosti zodpovedali príslušné orgány, ktoré mali často príliš málo informácií na ich posúdenie a kontrolu. Právne predpisy REACH zvrátili tento stav a zodpovednosť za bezpečnosť vyrábaných chemických látok preniesli na priemysel.

Všetky spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemické látky v množstvách 1 tony a viac, musia tieto látky zaregistrovať v Európskej chemickej agentúre. Spoločnosti musia poskytnúť informácie o vlastnostiach chemickej látky a spôsobe jej použitia. Pre chemické látky vyrábané vo väčších množstvách musí byť zhotovená aj správa o bezpečnosti.

Agentúra overuje informácie poskytnuté spoločnosťami a spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi rozhoduje, ktoré látky si vyžadujú podrobné hodnotenie.

Príslušné orgány môžu zasiahnuť v prípade, že chemická látka predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo životné prostredie. Môžu vyžadovať autorizáciu na jej uvedenie na trh, čím sa použitie látky reguluje v závislosti od predchádzajúceho schválenia, obmedzenia alebo úplného zákazu.

Právne predpisy REACH motivujú spoločnosti, aby najnebezpečnejšie látkynahrádzali bezpečnejšími.