Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text

Sledujte nás

Facebook

Produsele chimice și siguranța

Prin intermediul legislației REACH, Uniunea Europeană obligă sectoarele industriale să facă cercetări și să se asigure că substanțele chimice pe care le utilizează sunt sigure.

Produsele chimice fac parte din viața modernă. Majoritatea lor contribuie la asigurarea bunăstării noastre și ne ameliorează calitatea vieții, însă unele dintre ele pot să ne afecteze sănătatea sau să dăuneze mediului înconjurător. Politica UE privind substanțele chimice are ca scop garantarea siguranței produselor chimice și menținerea competitivității industriei UE pe plan internațional.

Produsele chimice care suscită cea mai mare îngrijorare:

  • cauzează cancer sau mutații, afectează sistemul reproductiv
  • nu se degradează în mediul natural, ci se acumulează în organismele oamenilor și animalelor
  • afectează sistemul hormonal al oamenilor și animalelor.

Unii poluanți periculoși se pot acumula în mediu și au fost descoperiți în laptele matern, în sânge, păr și țesuturi. În unele cursuri de apă, anumite substanțe chimice cu efect asupra hormonilor au provocat feminizarea peștilor, ceea ce a dus la depunerea de ouă de către masculi. La oameni, produsele chimice au fost corelate cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv diverse tipuri de cancer, astm, cantitate scăzută de spermă, malformații congenitale și probleme ale sistemului imunitar.

Pentru a combate aceste probleme, UE a elaborat cea mai avansată legislație în materie de substanțe chimice din lume (REACH), care a intrat în vigoare în 2007. REACH este acronimul pentru Regulamentul privind restricționarea, evaluarea, autorizarea și înregistrarea substanțelor chimice.

În trecut, rămânea la latitudinea autorităților să dovedească faptul că o substanță este periculoasă și adesea ele nu dețineau suficiente informații pentru a evalua și controla substanțele. REACH remediază această situație, responsabilizând industria, astfel încât aceasta să se asigure că produsele chimice pe care le fabrică sunt sigure.

Toate întreprinderile care produc sau importă substanțe chimice în cantități mai mari sau egale cu o tonă trebuie să înregistreze aceste substanțe pe lângă Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Întreprinderile trebuie să furnizeze informații privind proprietățile substanțelor și modul în care acestea urmează să fie manipulate. Pentru substanțele produse în cantități mai mari este nevoie și de un raport privind siguranța acestora.

Agenția verifică informațiile furnizate de întreprinderi și, împreună cu autoritățile naționale, decide ce substanțe trebuie să facă obiectul unei evaluări aprofundate.

Autoritățile pot interveni dacă o substanță chimică prezintă un risc grav pentru sănătate sau mediu. Ele ar putea stabili, de exemplu, că anumite substanțe au nevoie de autorizare pentru a fi introduse pe piață sau că utilizarea lor trebuie supusă unei aprobări prealabile. De asemenea, autoritățile ar putea restricționa sau chiar interzice anumite substanțe.

REACH încurajează întreprinderile să înlocuiascăsubstanțele cele mai periculoase cu altele mai sigure.