Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Chemikalia a bezpieczeństwo

Chemikalia a bezpieczeństwo

Substancje chemiczne są częścią naszego otoczenia. Większość z nich poprawia jakość naszego życia, ale niektóre mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska. Unijna polityka dotycząca chemikaliów ma zagwarantować, że są one bezpieczne, a jednocześnie zapewnić europejskiemu przemysłowi konkurencyjność w skali międzynarodowej.

Największy problem stanowią substancje chemiczne, które:

  • powodują raka lub jego mutacje bądź uszkadzają układ rozrodczy
  • nie rozkładają się w środowisku bądź są składowane w organizmach ludzi i zwierząt
  • zakłócają pracę układu hormonalnego ludzi i zwierząt.

Szkodliwe substancje zanieczyszczające gromadzą się w środowisku i są wykrywane w ludzkim mleku, krwi, włosach i tkankach tłuszczowych. Chemikalia odkładające się w niektórych zbiornikach wodnych zaburzają działanie hormonów u ryb do tego stopnia, że samce upodobniają się do samic i produkują komórki jajowe. U ludzi chemikalia mogą powodować wiele problemów zdrowotnych, w tym różne postaci raka, astmę, niską liczbę plemników, wady wrodzone u noworodków oraz nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Aby przeciwdziałać tym problemom, UE wprowadziła najbardziej zaawansowane przepisy dotyczące substancji chemicznych na świecie – tzw. rozporządzenie REACH, które weszło w życie w 2007 r. REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (z ang.: rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).

W przeszłości to odpowiednie organy administracji musiały udowodnić, że dana substancja jest niebezpieczna, a często miały zbyt mało informacji, aby ocenić działanie substancji i kontrolować ich stosowanie.Rozporządzenie REACH przerzuca tę odpowiedzialność na sektor przemysłu – teraz to przedsiębiorstwa muszą udowodnić, że produkowane przez nie chemikalia nie są szkodliwe.

Wszystkie firmy, które produkują lub importują substancje chemiczne w ilości od jednej tony w górę, muszą je zarejestrować w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Przedsiębiorstwa muszą dostarczyć informacje na temat właściwości każdej takiej substancji i bezpiecznego sposobu postępowania z nią. W przypadku substancji produkowanych w większych ilościach wymagany jest również raport dotyczący bezpieczeństwa.

Agencja sprawdza przedstawione informacje i wspólnie z krajowymi organami decyduje, które substancje muszą jeszcze zostać poddane dogłębnej ocenie.

Jeśli dana substancja stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, organy publiczne mogą interweniować. Mogą wymagać zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, uzależnić stosowanie substancji od wcześniejszego uzyskania zezwolenia, ograniczyć jej stosowanie lub w ogóle go zakazać.

Rozporządzenie REACH motywuje firmy do zastępowania najbardziej niebezpiecznych substancji bezpieczniejszymi odpowiednikami.