Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Chemische stoffen en veiligheid

REACH, de chemicaliënwetgeving van de EU, legt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar en de veiligheid van chemische stoffen bij de industrie.

Chemische stoffen zijn niet meer weg te denken uit het moderne leven. De meeste dragen bij tot ons welzijn en verhogen de kwaliteit van leven, maar sommige zijn schadelijk voor de gezondheid of het milieu. Het EU-beleid ten aanzien van chemische stoffen garandeert dat zij veilig zijn en dat de EU-industrie de concurrentie uit de rest van de wereld aankan.

Het meest zorgwekkend zijn stoffen die:

  • kankerverwekkend zijn of ons erfelijk materiaal of voorplantingsstelsel aantasten
  • niet vergaan in het milieu en zich ophopen in het lichaam van mens of dier
  • het hormonenhuishouding van mensen of dieren ontregelen

Ernstige verontreinigingen kunnen zich ophopen in het milieu en daardoor ook in moedermelk, bloed, haar en vetweefsel. Stoffen in het water die de hormonenhuishouding ontregelen, verstoren de geslachtskenmerken van vissen, zodat bijvoorbeeld mannetjes eitjes gaan leggen. Bij mensen worden bepaalde chemische stoffen in verband gebracht met een aantal gezondheidsproblemen, zoals verschillende vormen van kanker, astma, lage spermatelling, aangeboren afwijkingen en aantasting van het immuunsysteem.

Om de ongerustheid over dit soort chemische stoffen weg te nemen, heeft de EU REACH, de meest geavanceerde chemicaliënwetgeving ter wereld ingevoerd, die in 2007 van kracht is geworden. REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.

In het verleden was het aan de overheid om te bewijzen dat een bepaalde stof gevaarlijk was, maar die had vaak te weinig informatie om een oordeel te vellen en de stof te verbieden. Bij REACH is de zaak omgedraaid: de bewijslast ligt bij de industrie, die moet aantonen dat de chemische stoffen die zij maakt, veilig zijn.

Alle bedrijven die chemische stoffen vervaardigen of invoeren in hoeveelheden van een ton of meer, moeten die stof registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Bedrijven moeten ook informatie verschaffen over de chemische eigenschappen van een stof en gebruiksinstructies. Voor stoffen die in grote hoeveelheden worden vervaardigd, moet er ook een veiligheidsrapport worden opgesteld.

ECHA controleert de informatie die de bedrijven hebben verstrekt en besluit samen met de nationale autoriteiten voor welke stoffen een diepgaand onderzoek nodig is.

Als een stof ernstige risico's voor de gezondheid of het milieu oplevert, kunnen de autoriteiten maatregelen nemen. Ze kunnen voorwaarden stellen zoals een vergunning voor het in de handel brengen, voorafgaande toestemming voor gebruik, of een geheel of gedeeltelijk verbod.

REACH stimuleert zo bedrijven om de meest gevaarlijke stoffen te vervangen door veiligere.