Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Cheminės medžiagos ir sauga

ES REACH teisės aktu pramonės sektorius įpareigojamas tirti ir užtikrinti naudojamų cheminių medžiagų saugą.

Cheminės medžiagos yra šiuolaikinio gyvenimo dalis. Dėl daugumos šių medžiagų didėja mūsų gerovė ir gerėja gyvenimo kokybė, tačiau kai kurios jų gali pakenkti mūsų sveikatai arba aplinkai. ES cheminių medžiagų politika siekiama užtikrinti, kad jos būtų saugios, ir išsaugoti ES pramonės konkurencingumą pasaulyje.

Didžiausią susirūpinimą kelia tos cheminės medžiagos, kurios:

  • sukelia vėžį ar mutacijas, kenkia reprodukcijos sistemai,
  • nesusiskaido aplinkoje ir kaupiasi žmonių bei gyvūnų organizmuose,
  • trikdo žmonių ir gyvūnų hormonų sistemas.

Kenksmingi teršalai gali kauptis aplinkoje, jų randama motinų piene, kraujyje, plaukuose ir riebaliniuose audiniuose. Kai kuriuose vandenyse dėl hormonus ardančių cheminių medžiagų žuvų patinai gali įgyti patelių savybių ir pradėti dėti ikrus. Nustatyta, kad žmonėms cheminės medžiagos sukelia tam tikrų sveikatos problemų, tarp jų įvairių rūšių vėžį, astmą, spermatozoidų kiekio sumažėjimą, apsigimimus ir imuninės sistemos problemas.

Šioms problemoms spręsti ES parengė pažangiausią pasaulyje cheminių medžiagų teisės aktą – REACH reglamentą, įsigaliojusį 2007 m. REACH (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) reglamentas – tai teisės aktas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų.

Praeityje cheminių medžiagų pavojingumą turėdavo įrodyti valdžios institucijos, bet jos dažnai turėdavo per mažai informacijos, kad galėtų jas vertinti ir kontroliuoti. REACH reglamentu nustatyta priešingai – įmonės privalo užtikrinti, kad jų gaminamos cheminės medžiagos būtų saugios.

Visos įmonės, kurios pagamina arba importuoja vieną toną arba daugiau cheminių medžiagų, turi jas užregistruotiEuropos cheminių medžiagų agentūroje. Bendrovės turi pateikti informaciją apie cheminių medžiagų savybes ir kaip su jomis elgtis. Jeigu gaminamas didelis cheminių medžiagų kiekis, taip pat reikia pateikti saugos ataskaitą.

Agentūra patikrina įmonių pateiktą informaciją ir kartu su su nacionalinėmis valdžios institucijomis nusprendžia, kurias medžiagas reikia įvertinti nuodugniai.

Jei cheminė medžiaga kelia rimtą pavojų sveikatai arba aplinkai, valdžios institucijos gali įsikišti. Jos gali pareikalauti, kad tokia medžiaga galėtų būti teikiama rinkai tik iš anksto gavus tam leidimą, apriboti jos naudojimą arba iš viso ją uždrausti.

REACH reglamentu bendrovės skatinamos pavojingiausias medžiagaspakeisti saugesnėmis alternatyvomis.