Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Kemikaalit ja turvallisuus

EU:n REACH-asetuksella velvoitetaan teollisuusyritykset tutkimaan ja varmistamaan, että niiden käyttämät kemikaalit ovat turvallisia.

Kemikaalit kuuluvat nykyelämään. Suurin osa kemiallisista aineista edistää hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua, mutta osa niistä voi olla haitallisia terveydelle tai ympäristölle. EU:n kemikaalipolitiikalla pyritään varmistamaan, että käytössä on turvallisia kemikaaleja, ja ylläpitämään EU:n teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.

Eniten huolta aiheuttavat kemikaalit, jotka

  • aiheuttavat syöpää tai mutaatiota tai haittaavat lisääntymistä
  • eivät hajoa ympäristössä ja kerääntyvät ihmisten ja eläinten elimistöön
  • häiritsevät ihmisten ja eläinten hormonitoimintaa.

Haitalliset saasteet voivat kerääntyä ympäristöön, ja niitä on löydetty ihmisen rintamaidosta, verestä, hiuksista ja rasvakudoksesta. Joillain vesialueilla hormoneja häiritsevät kemikaalit voivat aiheuttaa kalojen sukupuolen vaihtumisen ja saada koiraat tuottamaan munia. Kemikaalit on liitetty myös useisiin ihmisten terveysongelmiin, kuten eri syöpiin, astmaan, siittiöiden määrän vähentymiseen, synnynnäisiin epämuodostumiin ja immuunijärjestelmän häiriöihin.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi EU on kehittänyt maailman edistyneimmän kemikaalilainsäädännön – REACH-asetuksen – joka tuli voimaan vuonna 2007. REACH-asetuksen alaan kuuluvat kemikaalien rekisteröinti ja arviointi sekä niitä koskevat lupamenettelyt ja rajoitukset.

Aikaisemmin oli viranomaisten vastuulla osoittaa aineiden vaarallisuus, ja usein saatavilla oli liian vähän tietoa aineiden arviointia ja valvontaa varten. REACH-asetus kääntää asetelman toisin päin, eli nyt teollisuusyritysten vastuulla on varmistaa, että niiden tuottamat kemikaalit ovat turvallisia.

Kaikkien yritysten, jotka valmistavat tai maahantuovat kemikaaleja vähintään tonnin, on ilmoitettavaEuroopan kemikaalivirastolle näistä aineista. Yritysten on toimitettava tietoa aineen ominaisuuksista ja ohjeita sen käsittelyyn. Jos aineita tuotetaan suuria määriä, niistä on tehtävä turvallisuusraportti.

Kemikaalivirasto tarkistaa yritysten toimittamat tiedot ja päättää yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa, mitä aineita on tutkittava tarkemmin.

Jos kemikaali aiheuttaa vakavan riskin terveydelle tai ympäristölle, viranomaiset voivat puuttua sen käyttöön. Ne voivat edellyttää lupaa aineen saattamiseksi markkinoille tai vaatia, että sen käyttämiseen hankitaan lupa ennakkoon. Lisäksi ne voivat asettaa rajoituksia tai kieltää aineen kokonaan.

REACH-asetuksella kannustetaan yrityksiä korvaamaan kaikkein vaarallisimmat aineet turvallisilla aineilla.