Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Χημικά προϊόντα και ασφάλεια

Η κανονισμός REACH της ΕΕ καθιστά τις βιομηχανίες υπεύθυνες για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούν και για τη διερεύνηση των σχετικών κινδύνων.

Τα χημικά προϊόντα είναι μέρος της σύγχρονης ζωής. Οι περισσότερες από τις ουσίες αυτές συμβάλλουν στην καλή διαβίωσή μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, αλλά ορισμένες μπορούν να βλάψουν την υγεία μας ή το περιβάλλον. Η πολιτική της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα στοχεύει στη διασφάλιση της χρήσης ασφαλών προϊόντων, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παγκοσμίως.

Τα χημικά προϊόντα για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία είναι αυτά τα οποία:

  • προκαλούν καρκίνο ή μεταλλάξεις ή βλάπτουν το αναπαραγωγικό σύστημα
  • δεν διασπώνται στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στον οργανισμό των ανθρώπων και των ζώων
  • επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα των ανθρώπων και των ζώων.

Σοβαροί ρύποι μπορούν να συσσωρεύονται στο περιβάλλον, έχουν μάλιστα εντοπιστεί στο ανθρώπινο γάλα θηλασμού, στο αίμα, στις τρίχες και στον λιπώδη ιστό. Σε ορισμένα ύδατα, χημικά προϊόντα που διαταράσσουν το ορμονικό σύστημα μπορούν να οδηγήσουν σε εκθήλυνση των ψαριών, με αποτέλεσμα τα αρσενικά να παράγουν αβγά. Στους ανθρώπους, τα χημικά έχουν συνδεθεί με μια σειρά από προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων διάφορες μορφές καρκίνου, άσθμα, χαμηλή πυκνότητα σπέρματος, συγγενείς ανωμαλίες και προβλήματα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Για να αντισταθμίσει αυτές τις ανησυχίες, η ΕΕ διαθέτει την πιο προηγμένη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα παγκοσμίως – γνωστή ως κανονισμός REACH – η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2007. Το ακρωνύμιο REACH προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Registration, Evaluation, Authorisation και Restriction of CHemicals (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων).

Κατά το παρελθόν, αρμόδιες να αποδείξουν την επικινδυνότητα μιας ουσίας ήταν οι αρχές, οι οποίες διέθεταν συχνά πολύ λίγες πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να ελέγχουν τις ουσίες. Ο κανονισμός REACH ανατρέπει τα δεδομένα, μεταθέτοντας στη βιομηχανία την ευθύνη για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων που παράγει.

Όλες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικά προϊόντα σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον έναν τόνο πρέπει να δηλώνουν τις συγκεκριμένες ουσίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της κάθε ουσίας και τον τρόπο χειρισμού της. Για τις ουσίες που παράγονται σε μεγαλύτερες ποσότητες απαιτείται επίσης έκθεση χημικής ασφάλειας.

Ο Οργανισμός ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις και, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, αποφασίζει ποιες ουσίες πρέπει να αξιολογηθούν διεξοδικά.

Εάν ένα χημικό προϊόν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, οι αρχές μπορούν να παρέμβουν. Μπορούν να απαιτήσουν έγκριση ή προηγούμενη άδεια για τη διάθεσή του στην αγορά, καθώς και να επιβάλουν περιορισμούς ή να το απαγορεύσουν εξ ολοκλήρου.

Ο κανονισμός REACH ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αντικαθιστούν τις πλέον επικίνδυνες ουσίες με άλλες ασφαλέστερες.