Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Kemikalier og sikkerhed

EU’s REACH-lovgivning gør industrierne ansvarlige for at undersøge og forbedre sikkerheden for de kemikalier, de anvender.

Kemikalier er en del af den moderne tilværelse. De fleste af disse stoffer bidrager til vores velbefindende og forbedrer vores livskvalitet, men nogle af dem kan skade vores sundhed eller miljøet. EU’s kemikaliepolitik skal sikre, at kemikalier er sikre, samtidig med at EU-industriens internationale konkurrenceevne opretholdes.

De kemikalier, der giver anledning til størst bekymring:

  • fremkalder kræft eller mutationer eller skader forplantningssystemet
  • nedbrydes ikke i miljøet og ophobes i kroppen på mennesker og dyr
  • forstyrrer hormonsystemet hos mennesker og dyr.

Visse farlige forurenende stoffer kan hobe sig op i miljøet og er blevet fundet i modermælk, blod, hår og fedtvæv. I visse vandområder kan hormonforstyrrende kemikalier feminisere fisk, således at hanner begynder at producere æg. Hos mennesker er kemikalier blevet kædet sammen med en række sundhedsproblemer, f.eks. forskellige kræftformer, astma, lavt spermietal, fosterskader og problemer med immunsystemet.

For at imødegå disse problemer har EU den mest avancerede kemikalielovgivning i verden — REACH — som trådte i kraft i 2007. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (registrering, vurdering, godkendelse af og begrænsninger for kemikalier).

Tidligere var det op til myndigheder at bevise, at et stof var farligt, og ofte havde de for få oplysninger til at vurdere og kontrollere stoffer. REACH vender dette om, således at det er industrien, som har ansvaret for at sikre, at de kemikalier, den producerer, er sikre.

Alle virksomheder, der fremstiller eller importerer kemikalier i mængder på 1 ton eller derover, skal registrere disse stoffer hos Det Europæiske Kemikalieagentur. Virksomhederne skal forelægge oplysninger om et stofs egenskaber og om, hvordan det bør håndteres. Desuden skal der foreligge en sikkerhedsrapport for stoffer, der fremstilles i store mængder.

Kemikalieagenturet kontrollerer oplysningerne fra virksomhederne og beslutter sammen med de nationale myndigheder, hvilke stoffer der skal vurderes mere grundigt.

Hvis et kemikalie udgør en alvorlig risiko for sundheden eller miljøet, kan myndighederne gribe ind. De kan f.eks. kræve, at der foreligger en tilladelse til markedsføring, gøre anvendelsen af et stof betinget af en forudgående tilladelse eller begrænse eller forbyde det helt.

REACH tilskynder virksomhederne til at erstatte de farligste stoffer med sikrere stoffer.