Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zanieczyszczenie i jakość powietrza w UE

Zanieczyszczenia powietrza w Europie zagraża zdrowiu ludzi i powoduje wiele przedwczesnych zgonów.

Z punktu widzenia wielu Europejczyków zanieczyszczenie powietrza to poważny problem. Źle wpływa na stan płuc i dróg oddechowych, może również powodować astmę, zapalenie oskrzeli oraz choroby układu krążenia.

Pomimo ogólnej poprawy jakości powietrza zanieczyszczenie pyłami i ozonem troposferycznym (czyli tzw. „złym ozonem” znajdującym się w najniższej warstwie atmosfery ziemskiej) w UE wciąż co roku powoduje wiele przedwczesnych zgonów, jak również skrócenie średniej długości życia. Związane z tym wydatki na opiekę zdrowotną sięgają miliardów euro rocznie.

Zanieczyszczenie powietrza na wiele sposobów szkodzi środowisku naturalnemu.

Dwutlenek siarki, tlenki azotu i amoniak powodują kwaśne deszcze, które zatruwają lasy, rzeki, jeziora i inne tereny.

Ponieważ do środowiska trafia dużo substancji azotowych, następuje eutrofizacja, która jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zaniku różnorodności biologicznej. Polega ona na tym, że tego rodzaju substancje, po przedostaniu się do jezior lub cieków wodnych, sprzyjają zakwitom planktonu, z powodu którego ryby i inne organizmy żywe mogą się udusić.

Ozon przygruntowy niszczy liście roślin i spowalnia ich wzrost, szkodzi lasom i roślinom dziko rosnącym oraz wpływa na obniżenie plonów.

Większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z sektora energetycznego, z ogrzewania domów, przemysłu ciężkiego (np. huty i rafinerie ropy naftowej), transportu, rolnictwa i gospodarki odpadami.

Unijne akty prawne wyznaczają surowe zasady dotyczące:

 • Cząstek stałych – cząsteczek, których wielkość nie przekracza ułamka milimetra. Ich źródłem jest transport, większość form spalania oraz niektóre procesy przemysłowe.
 • Ozonu przygruntowego – powstaje on w wyniku reakcji tlenków azotu i lotnych związków organicznych przy udziale światła słonecznego, przez co jest to szczególny problem w okresie letnim.
 • Lotnych związków organicznych – pochodzących z rozpuszczalników, farb, i lakierów, spalin i stacji benzynowych.
 • Tlenków azotu, w tym dwutlenku azotu, które powstają w procesie spalania, na przykład w silnikach pojazdów i elektrociepłowniach.
 • Dwutlenku siarki pochodzącego z procesu spalania paliw kopalnych.
 • Amoniaku (NH3), który trafia do środowiska z odpadów zwierzęcych i nawozów.
 • Metali ciężkich uwalniających się w wyniku procesów przemysłowych, takich jak uszlachetnianie metali lub galwanizacja, spalanie odpadów i spalanie węgla w elektrowniach (rtęć).
 • Benzenu – stosowanego w przemyśle na szeroką skalę jako rozpuszczalnik i pochodzącego z wielu różnych źródeł, między innymi z działalności przemysłowej, ze spalin, stacji benzynowych, dymu drzewnego oraz papierosów.