Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

 • Leagan cló
 • Laghdaigh téacs
 • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Truailliú aeir agus cáilíocht aeir san AE

Tá sláinte an duine á cur i mbaol de dheasca droch-cháilíochta aeir mar thoradh ar thruailliú agus astaíochtaí agus is iad is cúis le roinnt mhaith básanna anabaí san Eoraip.

Ábhar imní do go leor de mhuintir na hEorpa is ea truailliú aeir. Déanann sé díobháil do scamhóga agus do phíobáin agus d'fhéadfadh sé bheith ina chúis le hasma, le broincíteas agus le galair chardashoithíocha.

In ainneoin an méid feabhais atá tagtha ar cháilíocht aeir go ginearálta, is cúis le roinnt mhaith básanna anabaí san AE gach bliain iad truailliú aeir ag mioncháithníní agus ózón ar leibhéal na talún. Baineann siad den ionchas saoil chomh maith. Cosnaíonn truailliú aeir na billiúin euro in aghaidh na bliana ar an gcóras cúraim sláinte.

Cuireann sé isteach ar an gcomhshaol ar mhórán bealaí.

Is cúis le báisteach aigéadach iad truailleáin, mar shampla, dé-ocsaíd sulfair, ocsaídí nítrigine agus amóinia, agus déanann an bháisteach aigéadach sin dochar d'fhoraoiseacha, aibhneacha, lochanna agus ceantair dúlra eile.

Tarlaíonn eatrófú de dheasca leibhéal ard cothaitheach nítriginbhunaithe a scaoiltear isteach sa nádúr. Cúis mhór le meath na bithéagsúlachta is ea é sin. Téann na cothaithigh isteach in aibhneacha nó i sruthchúrsaí, agus fásann algaí dá thoradh sin, rud a phlúchann éisc agus fiadhúlra eile.

Déanann ózón ar leibhéal na talún damáiste do dhuilleoga plandaí agus cuireann sé moill ar a bhfás, déanann sé díobháil d'fhoraiseacha agus do phlandaí fiáine, agus laghdaíonn sé ar thorthúlacht barr.

Tagann an chuid is mó den truailliú aeir ón earnáil fuinnimh, ó chórais téimh baile, ó thionscail throma ar nós oibreacha cruach agus scaglann ola, ón earnáil iompair, ón talmhaíocht agus ó chóireáil dramhaíola.

Tá caighdeáin dhéine leagtha síos le reachtaíocht an AE ina dtaobh seo a leanas:

 • Ábhar cáithníneach – cáithníní bídeacha nach bhfuil ach codán beag de mhilliméadar iontu. I measc fhoinsí an ábhair seo tá an earnáil iompair, formhór na modhanna dócháin agus próisis thionsclaíocha áirithe
 • Ózón ar leibhéal na talún – cruthaítear seo nuair a idirghníomhaíonn ocsaídí nítrigine agus comhábhair luaineacha orgánacha faoin ngrian, rud a chiallaíonn gur fadhb ar leith sa samhradh é
 • Comhábhair luaineacha orgánacha a eascraíonn as tuaslagóirí, péint agus vearnais, agus ó sceithphíopaí gluaisteán agus stáisiúin peitril
 • Ocsaídí nítrigine, ina measc dé-ocsaíd nítrigine a ghintear le linn dócháin, mar shampla i gcás inneall feithiclí agus stáisiún cumhachta teirmí
 • Dé-ocsaíd sulfair a ghintear nuair a dhóitear breoslaí iontaise
 • Amóinia (NH3) a scaoiltear ó fhuílleach ainmhithe agus leasachán
 • Miotail throma a scaoiltear ó phróisis thionsclaíocha, mar shampla, íonú miotal agus leictreaphlátáil, loscadh dramhaíola agus dó guail i stáisiúin chumhachta (mearcair)
 • Beinséin, tuaslagóir tionsclaíoch a úsáidtear go forleathan agus a scaoiltear ó neart foinsí éagsúla, ina measc, gníomhaíochtaí tionsclaíocha, sceithphíopaí feithiclí, stáisiúin breosla, deatach adhmaid agus toitíní.