Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostusversio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Ilman pilaantuminen ja ilmanlaatu EU:ssa

Saasteiden ja päästöjen pilaama ilmanlaatu vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa useita ennenaikaisia kuolemia Euroopassa.

Eurooppalaiset ovat hyvin huolissaan ilman pilaantumisesta. Saasteet vahingoittavat keuhkoja ja hengitysteitä ja voivat aiheuttaa astmaa, keuhkoputkentulehduksia sekä sydän- ja verisuonitauteja.

Vaikka ilmanlaatu on yleisesti ottaen parantunut, pienhiukkasten ja alailmakehän otsonin aiheuttama ilman pilaantuminen on syynä useisiin ennenaikaisiin kuolemiin EU:ssa vuosittain ja alentaa elinajanodotetta. Terveydenhuollolle aiheutuu miljardien eurojen kustannukset vuosittain.

Ilman pilaantuminen vahingoittaa ympäristöä monin tavoin.

Eri saasteet, kuten rikkidioksidi, typen oksidit ja ammoniakki, saavat aikaan happamoitumista, mikä aiheuttaa metsiä, jokia, järviä ja muita luonnonalueita saastuttavia happosateita.

Rehevöityminen puolestaan johtuu luontoon päätyneistä typpipohjaisista ravinteista. Se köyhdyttää huomattavasti luonnon monimuotoisuutta. Nämä ravinteet suodattuvat järviin tai vesiväyliin ja saavat aikaan leväkukintoja, jotka vievät happea kaloilta ja muilta meren eläimiltä ja kasveilta.

Alailmakehän otsoni vaurioittaa kasvien lehtiä ja hidastaa niiden kasvua, vahingoittaa metsiä ja luonnonkasveja ja pienentää satoja.

Suurin osa ilmansaasteista on peräisin energia-alalta, kotitalouksien lämmityksestä, raskaasta teollisuudesta, kuten terästehtaista ja öljynjalostamoista, liikenteestä, maataloudesta ja jätteenkäsittelystä.

EU:n lainsäädännössä asetetaan tiukat vaatimukset monenlaisille päästöille ja esimerkiksi alailmakehän otsonille:

 • Hiukkaspäästöt ovat millimetrin murto-osan kokoisia pienhiukkasia, joita syntyy mm. liikenteestä, palamisesta ja tietyistä teollisuuden prosesseista.
 • Alailmakehän otsonia muodostuu, kun typen oksidit ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet reagoivat auringonvalossa, minkä vuoksi ongelma on erityisen vaikea kesäisin.
 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä syntyy liuottimista, maaleista ja lakoista sekä autojen pakokaasuista ja huoltoasemista.
 • Typen oksideja, myös typpidioksidia, syntyy palamisen yhteydessä esimerkiksi autojen moottoreissa ja lämpövoimaloissa.
 • Rikkidioksidia syntyy fossiilisista polttoaineista.
 • Ammoniakkia (NH3) vapautuu eläinjätteistä ja lannoitteista.
 • Raskasmetalleja vapautuu teollisuuden prosesseista, kuten metallien puhdistamisesta ja sähköpinnoituksesta, jätteiden poltosta ja hiilivoimalaitoksista (elohopea).
 • Bentseeni on yleisesti käytetty teollinen liuotin, jonka päästöjä syntyy monista lähteistä, kuten teollisuudesta, ajoneuvojen pakokaasuista, huoltoasemista, puun poltosta ja savukkeista.