Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Ατμοσφαιρική ρύπανση και ποιότητα του αέρα στην ΕΕ

Η κακή ποιότητα του αέρα λόγω της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και προκαλεί πολλούς πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη.

Πολλοί είναι οι Ευρωπαίοι που εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ατμοσφαιρική ρύπανση καταστρέφει τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς και μπορεί να προκαλέσει άσθμα, βρογχίτιδα και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Παρά τη γενική βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των μικροσωματιδίων και του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους εξακολουθεί να προκαλεί πολλούς πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο και να μειώνει το προσδόκιμο ζωής. Αυτό συνεπάγεται δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει το περιβάλλον με διάφορους τρόπους.

Ρύποι όπως το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου και η αμμωνία, προκαλούν με τη σειρά τους το φαινόμενο της όξινης βροχής η οποία ρυπαίνει τα δάση, τους ποταμούς, τις λίμνες και άλλες φυσικές περιοχές.

Ο ευτροφισμός προκαλείται από υψηλές ποσότητες χημικών λιπασμάτων με βάση το άζωτο, τα οποία καταλήγουν στη φύση. Πρόκειται για βασικό παράγοντα απώλειας της βιοποικιλότητας. Τα συγκεκριμένα λιπάσματα καταλήγουν σε λίμνες ή υδάτινες οδούς όπου δημιουργούν φύκη τα οποία καταπνίγουν τα ψάρια και άλλα άγρια είδη.

Το όζον στο επίπεδο του εδάφους καταστρέφει τα φύλλα των φυτών και επιβραδύνει την ανάπτυξή τους, βλάπτει τα δάση και τα άγρια φυτά και συρρικνώνει τις σοδειές.

Το μεγαλύτερο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχεται από τον τομέα της ενέργειας, τα οικιακά συστήματα θέρμανσης, τις βαριές βιομηχανίες όπως η χαλυβουργία και τα διυλιστήρια, τις μεταφορές, τη γεωργία και την επεξεργασία των αποβλήτων.

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει αυστηρές προδιαγραφές για τους εξής ρύπους:

 • Σωματιδιακή ύλη – μικροσκοπικά σωματίδια διαμέτρου πολύ μικρότερης του ενός χιλιοστόμετρου. Στις πηγές τους συγκαταλέγονται οι μεταφορές, οι περισσότερες μορφές καύσης και ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες.
 • Όζον στο επίπεδο του εδάφους, το οποίο σχηματίζεται μέσω της αντίδρασης οξειδίων του αζώτου με πτητικές οργανικές ενώσεις παρουσία του ηλιακού φωτός, γεγονός που αυξάνει το πρόβλημα το καλοκαίρι.
 • Πτητικές οργανικές ενώσεις που εκπέμπονται από διαλύτες, βαφές και βερνίκια, καθώς και από εξατμίσεις αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
 • Οξείδια του αζώτου, μεταξύ των οποίων το διοξείδιο του αζώτου, τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης, π.χ. από κινητήρες οχημάτων και θερμικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας
 • Διοξείδιο του θείου το οποίο σχηματίζεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων
 • Αμμωνία (NH3), η οποία εκλύεται από ζωικά απόβλητα και χημικά λιπάσματα
 • Βαρέα μέταλλα τα οποία εκλύονται από βιομηχανικές διεργασίες, όπως ο καθαρισμός των μετάλλων και η ηλεκτροεπιμετάλλωση, η καύση των απορριμμάτων και η καύση άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας (υδράργυρος).
 • Βενζόλιο, ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος βιομηχανικός διαλύτης, ο οποίος εκλύεται από πολλές και διαφορετικές πηγές όπως οι βιομηχανικές δραστηριότητες, οι εξατμίσεις των οχημάτων, τα πρατήρια καυσίμων, ο καπνός των ξύλων και τα τσιγάρα.