Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Upravljanje vodnih virov

Zakonodaja EU ureja upravljanje čezmejnih rek in tako varuje življenjsko pomembne vire sladke vode.

Voda dobre kakovosti je bistvenega pomena za ljudi, naravo in gospodarstvo. Za proizvodnjo elektrike, pridelovanje hrane in industrijsko proizvodnjo porabimo ogromne količine vode. Zato je nujno poskrbeti za ponovno vzpostavitev naravnega stanja celinskih vod in tako ribam, ptičem in živalim omogočiti potrebno hrano in prostor.

Vodastalno kroži med morjem, zrakom in kopnim, nato se po rekah steka nazaj v morje.

Po osrednjem predpisu EU o vodah, okvirni direktivi o vodah, je treba povodjaupravljati usklajeno, tudi kadar pripadajo več državam. S to ureditvijo naj bi do leta 2015 povsod v Evropski uniji zagotovili vodo dobre kakovosti.

Nič manj pomembno ni zdravo morsko okolje. Za onesnaževanje morja so pogosto krive dejavnosti na kopnem, pa tudi pomorske dejavnosti in ozračje. Z okvirno direktivo o morski strategiji smo uvedli usklajene ukrepe upravljanja dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje. S to direktivo naj bi do leta 2020 zagotovili zdravo morje. Predpisi EU urejajo tudi varstvo pitne in kopalnih voda.

Vodne vire lahko pravilno upravljamo samo z natančnim nadzorom kakovosti vode. Države članice preverjajo stanje svojih voda in pripravijo načrt za njihovo sanacijo. Ti načrti so shranjeni v osrednji podatkovni zbirki:

WISE
(evropski informacijski sistemi za vode)

Spremembe podnebja bodo v Evropi povzročale vse pogostejše poplave in suše. Spremenijo se lahko tudi vodni ekosistemi. Temu se bomo morali prilagoditi in bolje upravljati vode.

Povsem očitno je, da si moramo prizadevati za večjo kakovost in količino vodnih virov v Evropi in poskrbeti, da bodo ljudje vodo skrbno uporabljali. Potrebne ukrepe določa načrt za varstvo evropskih vodnih virov do leta 2020. S tem načrtom naj bi evropskim prebivalcem zagotovili zadostno oskrbo z dobro vodo v prihodnosti.