Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Hållbar produktion och konsumtion

Konsumenterna blir mer och mer medvetna om produkternas miljöpåverkan. Miljömärkning hjälper oss att göra mer medvetna konsumtionsval.

För att tackla de utmaningar som vi står inför i dag måste vi ändra vårt sätt att producera och konsumera varor. Vi måste skapa mer värde med färre resurser, till lägre kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi måste helt enkelt producera mer med mindre.

Effektivare produktionsprocesser och bättre miljöstyrningssystem kan avsevärt minska föroreningar och avfall och spara vatten och andra resurser. Även näringslivet vinner på en omställning, eftersom de får lägre driftskostnader och blir mindre beroende av råvaror.

Ekodesign och miljöinnovation kan minska produktionens miljöpåverkan, förbättra produkternas samlade miljöprestanda under hela livscykeln och öka efterfrågan på bättre produktionsteknik.

Även konsumenterna kan påverka genom sina konsumtionsval.

Konsumtionens största miljöpåverkan kommer från livsmedel, byggnader och transporter. I dessa sektorer finns det därför också mest att göra. Genom att bygga bättre hus och använda husen bättre skulle vi exempelvis kunna minska EU:s energiförbrukning med 42 procent, växthusgasutsläppen med 35 procent och vattenförbrukningen med upp till 30 procent.

Miljömärkning kan hjälpa konsumenterna att göra mer medvetna val. EU:s miljömärke visar att en produkt eller tjänst har låg miljöpåverkan under sin livscykel. Kriterierna har tagits fram av forskare, icke-statliga organisationer och andra aktörer, så att vi ska kunna göra miljövänliga val.

Den offentliga sektorn har en viktig roll att spela när det gäller att göra den europeiska ekonomin grönare. De offentliga utgifterna står för nästan 20 procent av EU:s BNP. Genom att tillämpa rätt villkor kan den offentliga sektorn därför göra mycket för att styra marknaden mot ökad hållbarhet. En grönare användning av statliga pengar kan bidra till att öka efterfrågan på resurseffektivare tjänster och produkter.

Var och en av oss kan dra sitt strå till stacken, även om det redan har tagits en rad initiativ för att främja en mer hållbar konsumtion och produktion. Gå till sidan om resurseffektivitet för att läsa mer.