Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Trajnostna proizvodnja in potrošnja

Potrošniki se vse bolj zavedajo vplivov izdelkov na okolje in se pri nakupih vse bolj odločajo na podlagi okoljskih oznak izdelka.

Če želimo premagati težave, s katerimi se danes spopadamo, moramo spremeniti način proizvodnje in potrošnje blaga. Ustvariti moramo večjo vrednost in pri tem uporabiti manj virov, znižati stroške in kar najbolj zmanjšati vpliv izdelkov na okolje. Narediti moramo torej več z manj.

Z gospodarnejšimi proizvodnimi postopki in boljšimi sistemi okoljskega ravnanja lahko občutno zmanjšamo količine emisij in odpadkov ter obvarujemo vodo in druge vire. Takšno ravnanje bo prineslo tudi gospodarske koristi, saj se bodo znižali stroški poslovanja in zmanjšala odvisnost od surovin.

Ekološko načrtovanje izdelkov in ekološke inovacije lahko ublažijo vpliv proizvodnje na okolje, izboljšajo splošno okoljsko učinkovitost izdelka v celotni življenjski dobi ter spodbudijo povpraševanje po boljših proizvodnih tehnologijah.

Tudi potrošniki lahko dosežejo spremembo gospodarske usmerjenosti, denimo z izbiro in nakupom določenih izdelkov.

Okoljski vplivi potrošnje so največji v sektorju živil, stavb in prometa. Tu so torej spremembe najbolj nujne. V Evropski uniji bi z izboljšavami v gradnji in rabi stavb lahko na primer zmanjšali celotno potrošnjo energije za 42 %, znižali emisije toplogrednih plinov za okoli 35 % ter zmanjšali porabo vode tudi za 30 %.

Okoljsko označevanje izdelkov pomaga kupcem, da se pri nakupu odločijo za bolj ekološki izdelek. Znak za okolje EU označuje izdelke in storitve, ki imajo v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje. Merila, ki jih je treba izpolnjevati za pridobitev znaka za okolje, so določili znanstveniki, nevladne organizacije in deležniki, da bi potrošnikom omogočili okoljsko odgovorne odločitve.

Veliko vlogo pri uvajanju ekološke usmerjenosti v gospodarstvo EU imajo tudi javni organi. Poraba v javnem sektorju znaša skoraj 20 % BDP Evropske unije, tako lahko z ustreznimi pogoji za javna naročila ustvarijo bolj trajnostno naravnano tržišče. Zelena javna naročila lahko povečajo povpraševanje po storitvah in izdelkih, ki gospodarneje izkoriščajo vire.

Trajnostni potrošnji in proizvodnji je namenjenih več politik, toda veliko lahko naredimo tudi sami. Več na spletni strani o gospodarni rabi virov.