Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Udržateľná výroba a spotreba

Udržateľná výroba a spotreba

Aby sme mohli čeliť súčasným výzvam, musíme zmeniť spôsob výroby a spotreby tovaru. Musíme vytvárať viac pridanej hodnoty s menšími vstupmi, znížiť náklady a minimalizovať vplyvy na životné prostredie. Inými slovami, musíme dokázať robiť viac za menej.

Efektívnejšie výrobné postupy a lepšie riadenie systémov životného prostredia môžu výrazne znížiť znečisťovanie a tvorbu odpadu a chrániť vodu a ďalšie zdroje. Je to prínosné aj pre podniky, ktoré takto môžu znížiť svoje prevádzkové náklady a obmedziť závislosť od nerastných surovín.

Ekologický dizajn a inovácie môžu zmierniť vplyvy výroby tovarov. Pomáhajú zlepšovať celkovú environmentálnu výkonnosť výrobkov počas ich životného cyklu a podporujú dopyt po kvalitnejších výrobných technológiách.

Aj spotrebitelia môžu významne prispieť svojimi rozhodnutiami v oblasti spotreby.

Najväčší vplyv spotreby na životné prostredie predstavujú potraviny, budovy a doprava a v týchto odvetviach je aj potrebná najväčšia zmena. Napríklad skvalitnenie výstavby a lepšie využitie budov v EÚ by mohlo znížiť našu konečnú spotrebu energie o 42 %, emisie skleníkových plynov približne o 35 % a spotrebu vody až o 30 %.

Environmentálna značka môže pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia. Environmentálna značka EÚ identifikuje výrobky a služby, ktoré majú počas svojho životného cyklu nižší vplyv na životné prostredie. Kritériá na zabezpečenie spoľahlivého spôsobu prijímania rozhodnutí zodpovedných voči životnému prostrediu vyvinuli vedci, MVO a zúčastnené strany.

Verejné orgány musia zohrať významnejšiu úlohu pri ekologizácii hospodárstva EÚ. Výdavky verejných orgánov tvoria až 20 % HDP EÚ, takže pri nastavení správnych podmienok môžu významne ovplyvniť smerovanie trhu na udržateľnejšiu úroveň. Ekologickejšie výdavky verejných orgánov môžu zvýšiť dopyt po službách a výrobkoch, ktoré využívajú zdroje efektívnejšie.

Aj keď sa zaviedli viaceré politiky v záujme riadenia udržateľnejšej spotreby a výroby, každý môže prispieť aj za seba. Viac informácií o tejto téme nájdete na stránke Efektívne využívanie zdrojov.