Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zrównoważona produkcja i konsumpcja

Konsumenci są coraz bardziej świadomi, w jaki sposób produkty oddziałują na środowisko naturalne. Ekologiczne oznakowanie pomaga im w dokonywaniu świadomych wyborów.

Aby sprostać stojącym dziś przed nami wyzwaniom, musimy zmienić sposób produkcji i konsumpcji towarów. Musimy zwiększyć wydajność przy równoczesnym zużyciu mniejszej ilości surowców, zmniejszeniu kosztów i ograniczeniu wpływu, jaki wywieramy na środowisko naturalne. Musimy tworzyć więcej, zużywając mniej.

Dzięki wydajniejszym procesom produkcyjnym i lepszym systemom zarządzania ochroną środowiska możemy znacznie ograniczyć ilość wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz zaoszczędzić wodę i inne zasoby naturalne. Będzie to korzystne również dla przedsiębiorstw, ponieważ będą w stanie obniżyć koszty działalności oraz zmniejszyć zależność od surowców naturalnych.

Projektowanie uwzględniające wpływ na środowisko oraz innowacyjność ekologiczna pomogą w ograniczeniu szkód wyrządzanych środowisku. Mogą również pomóc polepszyćpoziom uwzględniania aspektów ekologicznych na wszystkich etapach używania produktów, jak również zwiększyć popyt na bardziej ekologiczne technologie produkcyjne.

Konsumenci również mają ważną rolę do odegrania, jeśli będą dokonywać właściwych wyborów.

Największy wpływ na środowisko naturalne mają sektory żywności, budownictwa i transportu; tu właśnie potrzebne są największe zmiany. I tak na przykład dzięki wprowadzeniu usprawnień w budownictwie i w użytkowaniu budynków w UE moglibyśmy obniżyć końcowe zużycie energii o 42 proc., a poziom emisji gazów cieplarnianych o około 35 proc., jak również ograniczyć zużycie wody o 30 proc.

W dokonywaniu bardziej świadomych wyborów może pomóc oznakowanie ekologiczne Służy do oznaczenia produktów i usług, które charakteryzują się ograniczonym poziomem wpływu na środowisko w ciągu całego cyklu ich użytkowania. Kryteria jego przyznawania zostały opracowane przez naukowców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty działające w trosce o to, by konsumenci mogli dokonywać proekologicznych wyborów w oparciu o wiarygodne informacje.

Organy publiczne również mają do odegrania niezmiernie ważną rolę w przekształceniu gospodarki UE w bardziej ekologiczną. Wydatki organów publicznych wynoszą niemal 20 proc. unijnego PKB – a zatem poprzez wprowadzenie odpowiednich warunków finansowania ze środków publicznych administracja państwowa może uczynić wiele, aby skierować rynek na drogę bardziej zrównoważonego rozwoju. Zakup ekologicznych produktów przez organy publiczne może pociągnąć za sobą zwiększenie popytu na bardziej zasobooszczędne produkty i usługi.

Zatem mimo, że już teraz wiele strategii politycznych służy zapewnieniu bardziej zrównoważonej konsumpcji i produkcji, każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w walce o ochronę środowiska. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie poświęconej efektywnemu gospodarowaniu zasobami.