Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Duurzame productie en consumptie

De consument wordt zich steeds meer bewust van de milieueffecten van producten, en een milieukeur helpt om een goede keuze te maken.

Om de milieuproblemen aan te pakken, moeten we onze productie- en consumptiepatronen veranderen. Wij moeten zorgen voor een grotere meerwaarde met minder grondstoffen, de kosten verlagen en de milieu-effecten beperken. We moeten meer doen met minder middelen.

Efficiëntere productieprocessen en een beter milieubeheer zorgen voor veel minder verontreiniging en afval, en dat scheelt in het verbruik van water en andere hulpbronnen. Het is ook gunstig voor bedrijven, want de bedrijfskosten kunnen omlaag en ze zijn minder afhankelijk van grondstoffen.

Eco-design en eco-innovatie kan ook de productie groener maken, zorgen voor betere milieuprestaties van producten over hun hele levenscyclus, en de vraag naar betere productietechnieken stimuleren.

Ook de consumenten hebben veel invloed door de keuzes die zij maken.

We schaden het milieu vooral door de voedselproductie, de bouw en het vervoer, en daar zijn veranderingen dus het dringendst. Als we bijvoorbeeld onze bouwtechnieken en het beheer van gebouwen zouden verbeteren, zouden we in de EU 42% minder energie nodig hebben, ongeveer 35% minder broeikasgassen uitstoten en tot 30% minder water nodig hebben.

Het milieukeur kan consumenten helpen beter geïnformeerde keuzes te maken. Producten en diensten die het EU-milieukeur dragen, hebben over de hele levensduur gemeten, minder nadelige gevolgen voor het milieu. De criteria komen van wetenschappers, ngo’s en belanghebbenden en bieden dus een betrouwbare manier om uit milieuoogpunt verantwoorde keuzes te maken.

Er is voor de overheid een belangrijke rol weggelegd om de economie van de EU groener te maken. De overheidsuitgaven zijn samen goed voor bijna 20% van het bbp van de EU, dus door de juiste voorwaarden te stellen, kunnen zij zelf veel doen om een duurzame aanpak bij bedrijven te stimuleren. Groenere overheidsuitgaven kunnen bijdragen tot een grotere vraag naar meer groene diensten en producten.

Dus niet alleen het beleid kan duurzame consumptie en productie bevorderen, iedereen kan zijn steentje bijdragen. Lees de pagina over Efficiënt gebruik van hulpbronnen voor meer informatie over dit onderwerp.