Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Održiva proizvodnja i potrošnja

Potrošači postaju svjesniji učinka proizvoda na okoliš, a ekološke oznake pomažu im da donose informirane izbore.

Kako bismo se mogli suočiti s izazovima koji se danas nalaze pred nama, moramo promijeniti način proizvodnje i potrošnje robe. Moramo stvarati veću vrijednostupotrebom manje količine resursa, smanjenjem troškova i učinaka na okoliš. Moramo učiniti više s manje resursa.

Učinkovitijim proizvodnim procesima i boljim sustavima za upravljanje okolišem značajno se može smanjiti onečišćenje i otpad te štediti voda i drugi resursi. To je dobro i za poslovanje jer se mogu smanjiti operativni troškovi i ovisnost o sirovinama.

Ekološkim dizajnom i ekološkim inovacijama mogu se ublažiti učinci proizvodnje. Oni mogu pomoći da se poboljša ukupna ekološka učinkovitost proizvoda za vrijeme njihova životnog ciklusa te potaknuti potražnju za boljim tehnologijama proizvodnje.

I potrošači mogu znatno utjecati na promjene svojim potrošačkim izborom.

Naš najveći potrošački učinak na okoliš dolazi iz hrane, zgrada i prometa i tu su potrebne najveće promjene. Unaprjeđenjem gradnje i boljim korištenjem zgrada u EU-u, primjerice, može se smanjiti 42 % naše ukupne potrošnje energije i oko 35 % emisija stakleničkih plinova, a potrošnja vode može pasti za do 30 %.

Ekološkim oznakama može se pomoći potrošačima da donose informirane izbore. Ekološkom oznakom EU-a označavaju se proizvodi i usluge koji tijekom svog životnog ciklusa imaju manji učinak na okoliš. Kriterije su razvili znanstvenici, NVO-i i dionici radi omogućavanja pouzdanijeg načina za donošenje odgovornih odluka u odnosu na okoliš.

Javna tijela igraju važnu ulogu u ekologizaciji gospodarstva EU-a. Potrošnja javnih tijela čini gotovo 20 % BDP-a u EU -u. Prema tome, postavljanjem odgovarajućih uvjeta, ta tijela mogu znatno pridonijeti usmjeravanju tržišta prema većoj održivosti. Zelenijom potrošnjom javnih tijela može se pomoći u povećanju potražnje za resursno učinkovitijim uslugama i proizvodima.

Iako već postoje brojne politika za poticanje održive potrošnje i proizvodnje, svatko može dati svoj doprinos. Vidi stranicu Resursna učinkovitost za više informacija o toj temi.