Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Kestävä tuotanto ja kulutus

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia tuotteiden ympäristövaikutuksista. Ympäristömerkinnän avulla he voivat tehdä harkittuja valintoja.

Jotta voisimme vastata nykypäivän haasteisiin, meidän on muutettava tapaa, jolla tuotamme ja kulutamme tavaroita. Meidän on luotava lisäarvoapienemmällä panoksella ja samalla vähennettävä kustannuksia ja vaikutuksia ympäristöön. Meidän on tehtävä enemmän vähemmällä.

Tehostamalla tuotantoprosesseja ja parantamalla ympäristöjärjestelmiä voidaan huomattavasti vähentää saasteita ja jätettä sekä säästää vettä ja muita luonnonvaroja. Tämä hyödyttää myös yrityksiä, koska näin voidaan leikata toimintakustannuksia ja vähentää riippuvuutta raaka-aineista.

Ekologisella suunnittelulla ja ekoinnovoinnilla voidaan lieventää tuotannon vaikutuksia. Niiden avulla voidaan parantaa tuotteiden yleistä ympäristötehokkuuttaniiden koko elinkaaren ajan ja lisätä parempien tuotantoteknologioiden kysyntää.

Myös kuluttajat voivat vaikuttaa ympäristön tilaan tekemillään kulutusvalinnoilla.

Kulutuksen suurimmat ympäristövaikutukset ovat peräisin elintarvikkeista, rakennuksista ja liikenteestä, joten näillä aloilla tarvitaan kipeimmin muutosta. Esimerkiksi rakennusalan ja rakennusten käytön parantaminen EU:ssa voisi vähentää energian loppukulutusta 42 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöjä noin 35 prosenttia. Lisäksi vesivarojen käyttöä voitaisiin vähentää jopa 30 prosenttia.

Ympäristömerkkien avulla kuluttajat voivat tehdä entistä tietoisempia valintoja. EU-ympäristömerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, joilla on koko elinkaarensa ajan tavallista pienempi ympäristövaikutus. Merkin kriteerit ovat tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen ja sidosryhmien kehittämiä, ja niiden avulla voidaan luotettavasti tehdä ympäristön kannalta vastuullisia valintoja.

Viranomaisilla on merkittävä rooliEU:n talouden "viherryttämisessä". Julkisten elinten menojen osuus on lähes 20 prosenttia EU:n BKT:stä. Viranomaisten asettamat oikeanlaiset vaatimukset voivatkin tehokkaasti ohjata markkinoita kestävämpään suuntaan. Viranomaisten ympäristöystävällisellä varojen käytöllä voidaan lisätä resurssitehokkaiden palvelujen ja tuotteiden kysyntää.

Vaikka kestävämmän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi on jo toteutettu useita politiikkoja, jokaisen on tehtävä osansa. Lisätietoa aiheesta löytyy resurssitehokkuutta käsittelevältä sivulta.