Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

Οι καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων και το οικολογικό σήμα τούς βοηθά να επιλέγουν σωστά.

Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που τίθενται σήμερα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε αγαθά. Πρέπει να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, να περιορίζουμε τις δαπάνες και να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα.

Με αποδοτικότερες διαδικασίες παραγωγής και καλύτερα συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τη ρύπανση και τα απόβλητα και να εξοικονομήσουμε νερό και άλλους πόρους. Αυτό συνεπάγεται επίσης οφέλη για τις επιχειρήσεις, καθώς βοηθά στη μείωση τόσο των λειτουργικών δαπανών όσο και της εξάρτησης από πρώτες ύλες.

Ο οικολογικός σχεδιασμός και η οικολογική καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή αγαθών. Μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, καθώς και να τονώσουν τη ζήτηση για καλύτερες τεχνολογίες παραγωγής.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να κάνουν τη μεγάλη διαφορά μέσα από τις καταναλωτικές επιλογές τους.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της κατανάλωσης στο περιβάλλον προέρχονται από τους τομείς των τροφίμων, των κτιρίων και των μεταφορών και εκεί ακριβώς είναι όπου απαιτούνται οι περισσότερες αλλαγές. Βελτιώνοντας π.χ. τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε και χρησιμοποιούμε τα κτίρια στην ΕΕ θα μπορούσαμε να μειώσουμε κατά 42 % την τελική κατανάλωση ενέργειας και κατά περίπου 35 % τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και να μειώσουμε τη χρήση του νερού σε ποσοστό έως και 30 %.

Το οικολογικό σήμα βοηθά επίσης τους καταναλωτές να κάνουν πιο σωστές επιλογές. Το οικολογικό σήμα ΕΕ χρησιμοποιείται για προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλο τον κύκλο ζωής τους. Τα κριτήρια αναπτύσσονται από επιστήμονες, ΜΚΟ και λοιπούς ενδιαφερόμενους με σκοπό να διαμορφωθεί ένας αξιόπιστος τρόπος ώστε να γίνονται περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιλογές.

Οι δημόσιες αρχές καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για μια πιο φιλοπεριβαλλοντική οικονομία της ΕΕ. Οι δαπάνες των δημοσίων φορέων αντιστοιχούν στο 20 % σχεδόν του ΑΕΠ της ΕΕ. Κατά συνέπεια, θέτοντας τους σωστούς όρους, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη στροφή της αγοράς προς ένα βιωσιμότερο μοντέλο. Οι δαπάνες των δημοσίων φορέων με αυστηρότερους οικολογικούς όρους μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης για υπηρεσίες και προϊόντα για τα οποία γίνεται αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Επομένως, παρότι εφαρμόζονται ήδη διάφορες πολιτικές για πιο βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, ο καθένας από εμάς μπορεί να παίξει τον δικό του προσωπικό ρόλο. Για περισσότερα σχετικά με το θέμα, βλ. σελίδα «Αποδοτικότητα των πόρων».