Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug

Forbrugere er i stigende grad bevidste om produkters miljøbelastning, og miljømærker hjælper dem med at træffe informerede valg.

For at imødegå de udfordringer, vi står over for i dag, er det nødvendigt at ændre den måde, vi producerer og forbruger varer på. Vi bliver nødt til at skabe mere værdi med færre midler, mindske omkostningerne og minimere miljøbelastningen. Vi skal gøre mere med mindre.

Mere effektive produktionsmetoder og bedre miljøstyringssystemer kan medføre væsentligt mindre forurening og affald og besparelser på vand og andre ressourcer. Det er også godt for erhvervet, da det kan give besparelser på driftsomkostningerne og mindske afhængigheden af råmaterialer.

Miljøvenligt design og økoinnovation kan mindske miljøbelastningen ved produktion af varer. Det kan hjælpe med at forbedre produkters overordnede miljøresultater i hele deres livscyklus og fremme efterspørgslen på bedre produktionsteknologier.

Forbrugerne kan også gøre en stor forskel gennem de forbrugsvalg, de træffer.

Den største miljøpåvirkning fra vores forbrug kommer fra fødevarer, bygninger og transport, og det er her, der er behov for flest ændringer. Bedre byggeri og en bedre anvendelse af bygninger i EU kan mindske vores endelige energiforbrug med 42 %, vores udledninger af drivhusgasser med 35 % og vores vandforbrug med op til 30 %.

Miljømærkning kan hjælpe forbrugerne med at træffe informerede valg. EU's miljømærke viser, at produkter og tjenester har færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus. Kriterierne er udviklet af forskere, ngo'er og interesserede parter for at give forbrugerne tillid til, at de træffer miljøansvarlige valg.

Offentlige myndigheder spiller en vigtig rolle med hensyn til at gøre EU's økonomi grønnere. Offentlige organers udgifter udgør næsten 20 % af EU's BNP – så på de rette betingelser kan de gøre meget for at styre markedet mod mere bæredygtighed. Grønnere udgifter i offentlige organer kan hjælpe med at øge efterspørgslen på mere ressourceeffektive tjenester og varer.

Så selvom der allerede findes en række politikker til at fremme et bæredygtigt forbrug og en bæredygtig produktion, kan alle give en hånd med. Læs mere om emnet på siden om ressourceeffektivitet.