Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Hospodárenie so zdrojmi

Prírodné zdroje, ako napr. drevo sa v budúcnosti vyčerpajú, ak s nimi nebudeme správne hospodáriť.

Na dosiahnutie prosperity a blahobytu potrebujeme prírodné zdroje, ako sú kovy, minerály, lesy, zem, potraviny, vzduch a voda, ktoré však využívamerýchlejšie ako ich stačíme nahradiť. Keď ničíme živočíchy a rastliny, ktoré udržiavajú rovnováhu našich ekosystémov, hromadíme si problémy do budúcnosti. Čo s tým môžeme urobiť?

Ak budeme pokračovať v súčasnom trende, do roku 2050 budeme ťažiť päťkrát viac zdrojov ako dnes. To však asi nebude možné. Viac ako 60 % našich ekosystémov už využívame nad ich možnosti, svetové zásoby rýb sú vážne ohrozené a rovnako aj kvalita našich vôd a ovzdušia tým, že sa vytína príliš veľké množstvo stromov.

S nárastom svetovej populácie blížiacej sa k 9 miliardám sa musíme premeniť na spoločnosť, ktorá efektívnejšie využíva zdroje a ktorá pracuje na zlepšovaní životného prostredia namiesto jeho poškodzovania.
EÚ má dlhodobú stratégiu na zníženie škôd spôsobených neudržateľným využívaním prírodných zdrojov. Jej cieľom je vytvárať viac pridanej hodnoty pri súčasnom menšom využívaní zdrojov a tam, kde je to možné, ich nahrádzať ekologickejšími možnosťami.

Musíme znížiťenvironmentálne vplyvy výroby a spotreby na každom stupni – od ťažby nerastných surovín po používanie výrobkov z nich vytvorených a zneškodňovanie odpadu, ktorý vytvárajú. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť je zlepšiť koncepciu výrobkov a podporovať výrobné postupy, ktoré účinnejšie využívajú suroviny.

Ak znížime množstvo použitých surovín, opätovne ich budeme využívať a recyklovať, budeme môcť znovu použiť cenné suroviny a prispejeme k zníženiu emisií. Napríklad recyklácia hliníka šetrí približne 95 % energie v porovnaní s jeho ťažbou. Podobne zníženie množstva odpadu určeného na skládky znižuje emisie metánu, ktorý je významným skleníkovým plynom.

Takisto musíme mať lepšie informácie o našej činnosti. Pomocou HDP sa merajú peňažné hodnoty, ale nezohľadňujú sa veci, s ktorými sa neobchoduje, ako napríklad čisté životné prostredie. Na lepšie meranie otázok súvisiacich so životným prostredím, spoločnosťou a dobrými životnými podmienkami potrebujeme dodatočné ukazovatele, na ktorých rozvoji Európska komisia pracuje. Pomohli by nám porozumieť zmenám, ktoré budeme musieť uskutočniť v záujme efektívnejšieho využívania zdrojov.