Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Išteklių valdymas

Gamtos ištekliai, pvz., mediena, ateityje pasibaigs, jei jie nebus tinkamai valdomi.

Mūsų gerovei užtikrinti reikia gamtos išteklių, pavyzdžiui: metalų, naudingųjų iškasenų, miškų, žemės, maisto, oro ir vandens, tačiau juos naudojame sparčiau negu jie atsinaujina. Kai naikiname gyvūnus ir augalus, kurie užtikrina mūsų ekosistemų pusiausvyrą, prisidarome rūpesčių ateičiai. Kaip galime tai pakeisti?

Jei ir toliau išliks dabartinės tendencijos, iki 2050 m. išgautume penkis kartus daugiau išteklių nei dabar. Tai tikriausiai nebus įmanoma. Daugiau kaip 60 % mūsų ekosistemų jau pereikvojamos, pasaulio žuvų ištekliams gresia rimtas pavojus, be to, kirsdami per daug medžių keliame pavojų savo vandens ir oro kokybei.

Pasaulio gyventojų skaičiui artėjant prie 9 mlrd. turime tapti efektyviau išteklius naudojančia, aplinką gerinančia, o ne jai kenkiančia visuomene.
ES yra parengusi ilgalaikę strategiją mažinti žalą, padarytą dėl netvaraus gamtos išteklių naudojimo. Siekiama sukurti didesnę vertęnaudojant mažiau išteklių ir, kai tik įmanoma, vietoje jų rinktis labiau aplinką tausojančius sprendimus.

Gamybos ir vartojimo poveikį aplinkai turime mažinti kiekvienu etapu – pradedant žaliavų gavyba, baigiant iš jų pagamintų produktų naudojimu ir dėl jų susidariusių atliekų šalinimu. Geriausia tai daryti tobulinant produktų dizainą ir skatinant gamybos procesus, per kuriuos švaistoma mažiau medžiagų.

Siekdami mažinti medžiagų sunaudojimą jas naudojame pakartotinai ir perdirbame, iš atliekų išgauname vertingas medžiagas ir padedame mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Pavyzdžiui, perdirbant aliuminį sutaupoma apie 95 % energijos, palyginti su jo gavyba. Lygiai taip pat mažiau atliekų šalinant sąvartynuose išsiskiria mažiau metano – didelį šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Apie savo veiklą taip pat turime būti geriau informuoti. BVP matuojama piniginė vertė, bet ne tai, ko negalima nupirkti, pavyzdžiui, švari aplinka. Komisija siekia sukurti papildomus rodiklius, kurie mums padėtų geriau išmatuoti aplinkos, socialinius ir gerovės aspektus. Tai mums padėtų suprasti, kokių pokyčių reikės, kad išteklius naudotume efektyviau.