Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Acmhainní a bhainistiú

Beidh acmhainní nádúrtha, adhmad, mar shampla, ídithe amach anseo mura mbainistítear i gceart iad.

acmhainní nádúrtha amhail miotail, mianraí, foraoiseacha, talamh, bia, aer agus uisce riachtanach ar mhaithe lenár rathúnas agus ár bhfolláine, ach tá siad á n-úsáid againn níos tapúla ná mar is féidir iad a atáirgeadh. Nuair a scriosaimid ainmhithe agus plandaí a choinníonn na héiceachórais folláin, tá fadhbanna á gcruthú againn don todhchaí. Cad a dhéanfaimid faoi?

Faoi 2050, má leanfaimid mar atá á dhéanamh againn faoi láthair, beidh a chúig oiread níos mó acmhainní á mbaint againn ná mar atá faoi láthair. Is baolach nach mbeidh sin indéanta. Tá róshaothrú á dhéanamh cheana féin ar níos mó ná 60 % dár n-éiceachórais, tá stoic éisc an domhain i mbaol, agus tá cáilíocht an uisce agus an aeir i mbaol toisc go bhfuil barraíocht crann á leagan againn.

De réir mar a mhéadaíonn daonra an domhain go 9 mbilliún, caithfidh ár sochaí tosú ar acmhainní a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla agus feidhmiú chun an comhshaol a fheabhsú, seachas díobháil a dhéanamh dó.
Tá straitéis fhadtéarmach ag an AE chun an díobháil atá déanta ag úsáid neamh‑inbhuanaithe acmhainní nádúrtha a laghdú. Tá sé mar aidhm ag an AE leas níos mó a bhaint as gach acmhainn ach níos lú acmhainní a úsáid, agus roghanna atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol a roghnú nuair is féidir.

Ní foláir dúinn an tionchar a bhíonn ag táirgeadh agus tomhaltas ar an gcomhshaol a laghdú ag gach céim den phróiseas – ón uair a bhaintear amhábhair go dtí úsáid na dtáirgí a ndéantar astu agus an dramhaíl a ghintear nuair a chaitear amach iad. Is é an bealach is fearr is féidir sin a dhéanamh ná dearadh táirgí a fheabhsú agus próisis déantúsaíochta a chur chun cinn atá níos tíosaí ar ábhair.

Nuair a laghdaímid méid na n-ábhar a úsáidimid, agus nuair a dhéanaimid táirgí a athúsáid agus a athchúrsáil, aisghabhaimid ábhair luachmhara agus laghdaímid ar astaíochtaí. Má dhéantar alúmanam a athchúrsáil, sábháiltear thart ar 95 % den fhuinneamh a thógann sé an t-alúmanam a eastóscadh, mar shampla. Ar an dul céanna, má laghdaítear an méid dramhaíola atá ag dul go láithreáin líonta talún, tiocfaidh laghdú ar astaíochtaí meatáin, gás cumhachtach ceaptha teasa.

eolas níos fearr ag teastáil uainn freisin faoina bhfuil ar siúl againn. Tomhaiseann olltáirgeacht intíre luachanna airgeadaíochta, ach ní thomhaiseann sé rudaí nach dtrádáiltear, mar shampla, comhshaol glan. Tá an Coimisiún ag déanamh iarrachtaí táscairí breise a fhorbairt, agus chabhródh siad sin leis na saincheisteanna comhshaoil, sóisialta agus folláine a thomhas níos fearr. Bheimis níos fearr in ann ansin na hathruithe atá de dhíth chun bheith níos tíosaí ar fhuinneamh a thuiscint.